SGM AKADEMİ
Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü
IV. Mahalli İdareler Strateji Geliştirme/Mali Hizmetler
Birim Yöneticileri Toplantısı (09-16.12.2015)

Bağcılar Belediyesi İç Kontrol Uygulamaları Sunumu 

1. Sunum (PDF) - Sunum (Prezi)
2. İç Kontrol Sistemi Risk Analizi Sunumu (.pdf)
3. İç Kontrol Sistemi Risk Analizi Çalışması (.xlsx)


Sistem Dinamikleri ile Şehir Modelleme ve Simülasyon


1. Sistem Dinamikleri ile Stratejik Planlama Eğitimi (15 Mayıs 2015)
    a. İçerik
    b. Tanıtım
    c. Örnek Modeller
        - Balıkçı 1
        - Balıkçı 2
        - Balıkçı 3
        - Şehir Dinamikleri 1 - İlişkisiz
        - Şehir Dinamikleri 2 - Alan İlişkisi
        - Şehir Dinamikleri 3 - Nüfus İlişkisi
        - Şehir Dinamikleri 4 - Konut İlişkisi


2. Çalıştay (15 Haziran 2015)
    a. Gündem
    b. Başlangıç
    c. Bağcılar Model
        - Nedensel Döngü Diyagramı
        - Döngüler
        - Nedensel Döngü Listesi
        - Stok Akış
    d. Sistem Dinamikleri Birlikte Modelleme – Değişkenler

Oluşturulma Tarihi : 12.12.2015