Sağlık İşleri Müdürlüğü

Cengiz PACCİ
Cengiz PACCİ Sağlık İşleri Müdürü Özgeçmiş
FAALİYETLER
DUYURULAR

Sağlık İşleri Müdürlüğümüz faaliyetlerini sağlık işleri, veterinerlik işleri ve ilaçlama işleri olarak yürütür. Müdürlük personeli, 1 müdür, 1 doktor, 2 veteriner hekim, 3 hemşire, 1 sağlık memuru, 1 veterinerlik birimi şefi, 1 kalem memurundan oluşur.

 

Misyonumuz

Müdürlüğümüzün amacı, tecrübeli ve görevini sahiplenen çalışanlarıyla, eldeki tüm imkanları kullanarak, halk sağlığına en iyi şekilde hizmet etmek, koruyucu önlemleri almak ve sağladığı bilgiyle sosyal sağlıktaki kaliteyi en üst noktalara taşımaktır.

Vizyonumuz

Çalışan personele ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerine, muayene, teşhis ve tedavi hizmetini en iyi şekilde sunmakta, koruyucu halk sağlığı hizmetlerini üst seviyede tutmaya çalışmakta, doğru bilgilendirme ve denetimlerle gıda güvenliğini dolayısıyla toplum sağlığını koruyup gözetmektedir.

Müdürlüğümüzün amacı, tecrübeli ve görevini sahiplenen çalışanlarıyla, eldeki tüm imkanları kullanarak, halk sağlığına en iyi şekilde hizmet etmek, koruyucu önlemleri almak ve sağladığı bilgiyle sosyal sağlıktaki kaliteyi en üst noktalara taşımaktır.

Çalışan personele ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerine, muayene, teşhis ve tedavi hizmetini en iyi şekilde sunmakta, koruyucu halk sağlığı hizmetlerini üst seviyede tutmaya çalışmakta, doğru bilgilendirme ve denetimlerle gıda güvenliğini dolayısıyla toplum sağlığını koruyup gözetmektedir.


1.SAĞLIK İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ:

- Belediyede çalışan memur ve işçi personelin birinci basamak sağlık hizmeti olan muayene, teşhis, tedavi ve gereğinde hastaneye sevk işlemleri sağlanmaktadır.
 

 

 

 


- Sosyal güvencesi olmayan mağdur vatandaşlarımızın acil sağlık ihtiyaçları encümen kararıyla giderilmektedir.

- Her yıl ilçemizdeki sağlık kuruluşlarıyla anlaşılarak, müdürlüğümüzde kayıtları yapılan çocuklarımızın sünnetleri, sağlıklı ortamlarda uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

- Cenaze muayene, defin, nakil ve nüfustan düşürülme işlemleri yürütülmektedir. Ölümü şüpheli bulunanlar adli tabipliğe sevk edilmektedir. Eski vefat olup halen nüfusta sağ gözükenlerin nüfustan düşümüne dair nüfus işlemleri Müdürlük kayıtlarında mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılmaktadır. 

- Koruyucu hekimlik kapsamında, toplum sağlığına, işyerlerinin hizmet kalitesine vb. yönelik eğitim verilmekte, sağlık taramaları yapılmakta, panel, seminer, broşür, kitapçıklar hazırlanarak ilçe halkımıza doğru bilgilendirme yapılmaya çalışılmaktadır.
 


 

- Sıhhi işyerlerinin ruhsatlarının verilmesinde Ruhsat-Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü organizasyonuyla komisyonda görev alıp sıhhi görüş bildirilmekte, gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasında, işyerlerinin hijyen ve sağlık açısından uygunluğu denetlenmekte, belli periyotlarla gıda üretimi, satışı ve depolanması ile ilgili olan işyerlerinin sağlığa uygunluğunun devamının kontrolü sağlanmaktadır.

 

 


2. VETERİNERLİK BİRİMİ FAALİYETLERİ:

 


- İlçemiz dâhilinde kapalı mekanlarda beslenen sözde sahipli olup ancak hayvan sağlığı, refahı yanında insan sağlığı açısından da ciddi tehdit oluşturan hayvanlardan ve bakıcılarından kaynaklanan şikayetlere sebep “çevre kirliliği, koku, korku, gürültü, ısırık” gibi unsurların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
 - Sahipsiz sokak hayvanları toplanarak rehabilite edilmekte,(kısırlaştırılmakta, aşılanmakta), gerektiğinde tedavileri yapılmakta, barınmaları için uygun ortam hazırlanarak kuduzla mücadele edilmektedir. Sağlıklı hayvanların sahiplendirilmesine aracı olunmakta, rutin muayeneleri ve aşıları yapılmaktadır.


- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında faaliyetini sürdüren barınağımız aynı zamanda tedaviye muhtaç hayvanların tedavileri, ısırık vakalarında ısıran hayvanın kuduz olup olmadığını izleme açısından müşahede yeri olarak hizmet vermektedir.

- Kurban bayramında ilçeye getirilen hayvanların, kurban yönetmeliği ve 3285 sayılı HSZK’na göre kesim öncesi ve sonrası muayeneleri yapılmaktadır.

Barınağımızdaki kedi, köpek ve kanatlı hayvanların beslenmesi ekiplerce yemek fabrikalarından toplanan fazla yemekler ile hayvan severlerimizin , ziyarete gelen minik öğrencilerimiz ile vatandaşlarımızın gönüllü olarak  temin ettiği kuru mamalar v.b ile sağlanmaktadır.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında faaliyetini sürdüren barınağımız aynı zamanda tedaviye muhtaç hayvanların tedavileri, ısırık vakalarında ısıran hayvanın kuduz olup olmadığını izleme açısından müşahede yeri olarak hizmet vermektedir.

 

3. İLAÇLAMA BİRİMİ FAALİYETLERİ:

Müdürlüğümüz, vektör olarak adlandırılan, tifo, paratifo, sıtma, veba vb. enfeksiyöz hastalıkları hayvanlara ve insanlara gerek kan yoluyla gerekse mekanik taşıyıcı olarak bulaştırabilen sivrisinek, karasinek, pire, bit, kene, hamamböceği ve fare gibi haşere ve kemiricilerle, sistemli, belli bir program dahilinde,üreme ve yayılma odaklarına yönelik larva ve ergin mücadelesi yapmak suretiyle halkın bu zararlılardan korunmasını sağlamaktadır.

 


Sel, deprem gibi doğal afetlerden sonra salgın hastalıkların ortaya çıkıp yayılmasını önlemek amacıyla çevre kirliliği oluşmuş mekanların dezenfeksiyonu ve ilaçlaması yapılmaktadır.

Belediye sınırlarımız içerisinde bir haftada 20 adet pazar yeri kurulmaktadır. Vektör ekibimiz , pazar kurulan günden bir sonraki gün pazar yerlerini rutin olarak ilaçlamakta ve  dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmektedir.

Her hafta ve haftada iki kez olmak üzere Kirazlıbent piknik alanımızda keneyle mücadele çalışmaları yapılmakta olup,hemşerilerimizin huzurlu bir şekilde piknik yapmaları sağlanmaktadır.

22 Mahallemizde,ocak ve şubat aylarında olmak üzere yılda iki kez,kanallara yönelik, sivrisinekle mücadele kapsamında “kışlak çalışmaları” yapılmaktadır.
 


Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan çöp konteynırları, karasinek ve karasinek larvalarına karşı ilaçlanmakta olup ayrıca dezenfeksiyon çalışmaları da rutin olarak yapılmaktadır.
 


İlçemizde bulunan toplamda 178 adet okul, cami ve resmi dairelerin su depoları yılda 2 kez olmak üzere dezenfeksiyonu yapılmaktadır. 

 

 

 

VEKTÖR MÜCADELESİ

Belediyemiz, daha sağlıklı bir Bağcılar oluşturmak için insan sağlığı yönünden büyük bir problem oluşturan vektörlere karşı mücadele programı yürütmektedir.

Ancak haşere kontrol mücadelesi, halkımızla birlikte bir mücadeleyi gerekli kılmaktadır.

 

VEKTÖR NEDİR?

Herhangi bir hastalık etkenini taşıyan, bulaşmasına aracılık eden canlılara vektör denir. Her zaman için hastalığı bir başkasına bulaştırabilecek potansiyele sahiptir.

 

• Sivrisinekler,

• Karasinekler,

• Hamamböcekleri, 

• Fareler,

• Bit,

• Pire,

• Kene vs. birer vektördürler.


İnsan ve hayvanlardan kan emmeleri, hızla üremeleri ve çok sayıda öldürücü hastalık etkenini taşımaları sebebiyle sağlık ve ekonomik yönden en önemli vektör, dünyada 2700 civarında türü bilinen sivrisineklerdir.

 

Yaşamlarında dört evre vardır. Bunlar : Yumurta, Larva, Pupa ve Ergin dönemleridir.Ergin dönemin dışındaki evreler suda geçer.


• Her çeşit göl, sazlık ve bataklık alanlar,

• Doğal çukurlar, ağaç kovukları,

• Kar ve yağmur suları,

• Yavaş akan akarsuların kıyısında oluşan su bitkileri ve yosunlarla sarılmış durgun su odakları,

• Havuzlar ve içinde su birikebilecek her türlü kap ve malzeme,

• Bidonlar,

• İnşaat alanları,

• Bina temellerinde oluşan birikintiler ve fosseptikler, sivrisineklerin üremeleri için uygun ortamlardır.

 

Sivrisinekler, sıtma, sarıhumma, fil hastalığı, batı nil ateşi hastalığı  gibi birçok viral ve parazitik hastalığa sebep olur.


Bu yüzden mutlaka yumurtaların bırakıldığı su birikintilerinin kontrol altında tutulması gerekmektedir.


Karasinekler;


• Her türlü besin artıkları ve bunlardan oluşan çöplükler,

• Hayvan bakım yerleri ve hayvan dışkılarından oluşan gübrelikler,

• Açık lağım, kanalizasyon bağlantısı olmayan tuvaletler,

• Açıkta rastlanan hayvan ve insan dışkıları,

• Hayvan leşleri,

• Balık pazarları, semt pazarları,piknik yerleri karasineklerin üreme alanlarıdır.

• Çevrenin genel hijyen şartlarını bozarlar,

• Bulaşıcı hastalık ve yara enfeksiyonlarının artmasına neden olurlar,

• Kolera, hepatit, çocuk felci, verem, dizanteri, tifo ve gıda zehirlenmelerine yol açarlar. 


ETKİN MÜCADELE İÇİN HEMŞERİLERİMİZDEN DİLEKLERİMİZ

• Havuz, fıçı, bidon ve kutu gibi yerlerde uzun süreli su bekletmeyiniz.

• Bodrum sularını boşaltınız, çünkü durgun olan bu sular en tehlikeli sivrisinek üreten kaynaklardır.

• Bozulan veya kırılan kuyu, fosseptik ve rögar kapaklarınızı yenisi ile değiştiriniz. Biliniz ki küçük bir delik bile sivrisineklerin oralara girip üremesi için yeterlidir.

• Ev önlerinde halı yıkamayınız.

• Çevrenizde durgun su birikintileri veya suları boşaltılmayan bodrumlar varsa belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğüne haber vererek ilaçlatınız.

• Bahçenizde veya arsanızda su birikebilecek çukurları toprakla doldurarak düz zemin oluşturunuz.

• Çöplerinizi naylon torbalar içinde muhafaza ediniz ve zamanında çıkarınız.

 

Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, bağlı olduğu yasal dayanaklarla, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeyi ve sürekli kılmayı esas edinmiştir. Oldukça hassas olan ve önem arz eden çevre ve insan sağlığı konusundaki çalışmalarımız , siz değerli hemşerilerimizle ortak hareket ederek daha verimli hale gelecektir.