ASBURÇAKLAR SİTESİ HAKKINDA BASIN DUYURUSU
22 Ekim - 18 Kasım 2019 tarihleri arasında Asburçaklar Sitesi sakinlerinin riskli yapı raporu ile birlikte kendi başvuruları incelenmiş ve 11 bloktan oluşan sitedeki tüm binaların deprem kuvvetlerini karşılayacak yeterlilikte olamadığı görüldüğünden 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı olarak onaylanmıştır.

Mal sahiplerinin bir kısmından gelen itirazlar neticesinde tüm blokların raporları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik heyetince yeniden incelenmiş ve riskliliği kesinleşmiştir.

Tüm maliklere yasalarda verilen süreler tebliğ edilmiş ve yasal sürelerin dolması üzerine kanunun amir hükümleri uyarınca tesisatlarının kesilmesi ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmiştir.

Binalarını boşaltmak zorunda kalan tüm site sakinlerinin yıkımı müteakip 18 ay boyunca kira yardımı ödemeleri de Belediyemiz koordinasyonu ile Bakanlık tarafından yapılacaktır. Ancak, deprem korkusu ile evini boşaltan mal sahipleri, dairesini boşaltmayan diğer mal sahipleri nedeniyle yıkım gerçekleşmediği için kira yardımı alamadıkları için mağdur olmaktadır.

Riskli yapılara elektrik su ve doğalgaz hizmeti verilmemesi kanunda emredilmekte olup olası depremde yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacı ile ilgili kurumlarca kesim işlemleri yapılmaktadır.

Müteahhit firmalar tarafından oluşabilecek sorunlara karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca geçtiğimiz yıl yürürlüğe koyulan sözleşme fesih ve teminat zorunluluğu maddeleri ile mal sahiplerinin hakları güvence altına alınmış olup bu kapsamda binaların  yapımının garanti altına alınacağı görülmektedir.

Oluşturulma Tarihi : 30.11.2020