ÇINAR OLİMPİAPARK KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ'NİN 14/03/2019 TARİHLİ VE SAYILI YAZISI HK.

 

İlgi: Çınar Olimpiapark Konutları Site Yönetimi'nin 14/03/2019 tarihli ve sayılı yazısı.

 

19/01/2018 tarihli ve 1648529 sayılı başkanlık emri ile, FEVZİÇAKMAK Mah., Şişecam Blokları olarak bilinen 2888-2889-2890-2891 parsel sayılı taşınmazlar ile 2899-2900-2895 parsel sayılı taşınmazlara arasında kalan imar yolunun kapatılması ve 2892-2893-2894-2887 parsel sayılı taşınmazlar ile park alanı arasında kalan yolun kapatılarak kentsel dönüşüme hazır hale getirilmesi hususunda gerekli plan tadilatı çalışmalarının yapılması Kentsel Tasarım Müdürlüğüne bildirilmiştir.

05.04.2018 tasdik tarihli ve 44 karar no.lu ilçe belediye meclisi kararı ile " 1. Kentsel Dönüşüm Hesaplamaları I-4 ve bina derinliği max. 30 metre olacak şekilde ve 15.09.2008 tasdik tarihli meri 1/1000 Uygulama İmar Planındaki imarlı parseller dikkate alınarak hesaplanacaktır. 2.Site çevresinde yer alan yollar 10 m.olacaktır. 3. Park Alanı yüzölçüm korunarak kapatılan yoldan kalan kısım alan olarak siteye ilave edilecektir. 4. Sitenin ortasında kalan yolların yüzölçümünden, 10 metreye çıkartılacak yollar için yapılacak terkler düşülerek hesaplamalar yapılacaktır." plan notlarının ilavesi ile tadilen uygun görülmüştür.

    29.03.2018 tarih ve 1654476 sayılı Kentsel Tasarım Müdürlüğü üst yazısı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğüne 1/1000 ölçekli teklif tadilat gönderilmiştir. Teklif tadilat Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2018 tarih ve 1759 sayılı kararı tadilen uygun görülmüş olup; Büyükşehir Belediye Başkanınca 21.11.2018 tarihinde onaylanmıştır. Onanan plan; askı ve ilan işlemlerinin yürütülmesi hususunda 14.02.2019 tarih ve 29011 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı ile müdürlüğümüze gönderilmiştir. 20.02.2019 tarih ve 1980801 sayılı ilan zabtı ile müdürlüğümüz girişinde 20.02.2019 - 21.03.2019 tarihleri arasında kalmak üzere 30 gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Askı süresi içerisinde ilgi dilekçe ile teklif tadilata 1 (bir) adet itiraz arz edilmiştir. Söz konusu itiraz ile; 2040 sokağın kapatılması sonucunda Çınar Olimpiapark konutları arasında bulunan yolun çıkmaz sokak olacağı iddiası ile "araç giriş çıkışının yoğun olmasından dolayı ulaşım sıkıntısına sebebiyet vereceği de göz önünde bulundurularak" imar planının değiştirilmesi ve yollarına açılması talebi müdürlüğümüze iletilmiştir.

T.C. BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kentsel Tasarım Müdürlüğü 1 / 2     İlgili itiraz ve talep; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 03.04.2019 tarihli ve 2020003 sayılı yazısı ile İlçe Belediye Meclisine takdim edilmiş olup; söz konusu itiraz İlçe Belediye Meclisinin 11.04.2019 tarih ve 54 no.lu kararı ile uygun bulunmamıştır.

Oluşturulma Tarihi : 17.04.2019