İLÇEMİZİN TARİHİ

 Mahmutbey, Bağcılar ve Kirazlı köyleri ile Papasköy çiftliğinin birleşiminden meydana gelen Bağcılar, İstanbul’un eski yerleşim yerlerinden biridir.

Osmanlı’nın son dönemlerinde bölgenin en büyük yerleşim birimlerinden olan Mahmutbey, nahiye olarak nitelendirilmişti. Mahmutbey nahiyesinin ilk ismi Kalfaköy’dür. 1914 yılında 300’den fazla nüfusu olan Kalfaköy’ün ismi önce Mahmudiye, daha sonra da Mahmutbey oldu. Kirazlı köyünün ilk ismi ise Aypah’tı. Aypah’tan çıkan kaynak suları Topkapı Sarayı ve şehirdeki çeşmelere su sağlıyordu. Eski bir köy olan Aypah’ın adı 1939’da Kirazlı oldu.

Güneşli köyüne gelince; aslında bölgede köy değil bir çiftlik bulunuyordu. Papasköy Çiftliği’ni bu denli meşhur yapan ise Süleymaniye Su Yolu’nun Aypah Kolunu oluşturan doğal kaynak suyunun buradan çıkmasıydı. Sonraki dönemlerde yaşayanların da ifade ettiği gibi bu suya, Dokuz Oluklu Ayazma adı veriliyordu. Papasköy Çiftliği ise 1939’da Güneşli ismini alacaktı.

Günümüz Bağcılar’ına adını veren bugünkü merkez yerleşim yerinin adı ise Osmanlı döneminde Yahudi Bergos (Yahudi Burgaz), Cuhûd Bergos (Cuhûd Burgaz) ve Çıfıtburgaz olarak anılıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında köye Çiftburgaz da denildi. 1939 yılında ise buradaki köyün adı, üzüm bağlarının da çokluğu sebebiyle Bağcılar Köyü olarak değiştirildi. 1975 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilbağ ismini alarak belde belediyesi oldu. 1980 darbesiyle belediye lağvedildi ve tekrar Bağcılar ismi kullanılmaya başlandı. Bu arada Anadolu’dan büyük göçler alarak nüfusu hızla arttı. 3 Haziran 1992 tarihli ve 21247 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan kanunla ilçe oldu.

Bağcılar, 1924 yılında başlayan mübadele hareketiyle Yunanistan’dan göçen Türklere ikinci vatan oldu.

Daha sonra Bulgaristan’dan göçenlerin yanı sıra 1970’li yıllarda ivme kazanan Anadolu’dan İstanbul’a göç hareketiyle hızla gelişti. Günümüzde İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden olan Bağcılar, nüfus yapısı açısından adeta bir Türkiye mozaiğidir.

Çiftlik ve tarlalarla dolu iken hızlı göç ve kentleşmeye maruz kalan Bağcılar, 1992 yılından itibaren örnek belediyecilik hizmetleriyle eksiklerini gidermeyi başardı. Kısa zaman içinde İstanbul’un büyük bir köyü olmaktan modern bir ilçe olmaya yükseldi. İstanbul’un genç ilçelerinden olmasına rağmen kısa zamanda sosyal ve kültürel donatılara kavuştu. Bağcılar’ın mahallelerinde artık yüzme havuzları, kültür merkezleri, bilgi evleri, park ve bahçeleri bulunuyor. Bağcılar Belediyesi, kuruluşundan itibaren sunduğu hizmetlerle birçok alanda da öncü bir kurum oldu.

İstanbul’un Avrupa yakasında TEM ile E-5 yolları arasında yer alan Bağcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Güngören, Başakşehir ve Esenler ilçelerine komşudur. Gelişmiş raylı sistemleri ile İstanbul’un birçok noktasına ulaşımın sağlandığı önemli bir konuma sahiptir.

Oluşturulma Tarihi : 23.06.2020