ONBİRİNCİ KALKINMA PLANI VATANDAŞ ANKET FORMU

Onbirinci Kalkınma Planı hazırlanma sürecinde vatandaş görüş ve önerilerinin yeralacağı Vatandaş Anket Formu linki ekte sunulmuştur.

Link: http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/471624/lang-tr


Oluşturulma Tarihi : 01.02.2018