YABANCI EVLİLİKLER İÇİN GEREKEN BELGELER


 


1-) Ülkemizin  de üyesi bulunduğu milletlerarası ahvali şahsiye komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan, sözleşme gereği düzenlenen ve belirli bir formüle sahip  ülke vatandaşları kendi ülkelerinden çok dilli evlenme ehliyet belgesi ve doğum sicil raporu alacaktır.

2-) ( LA HAYE ) Sözleşmesine taraf ülke vatandaşları kendi ülkelerinden alacakları apostille şerhli evlenme ehliyet belgesini ve doğum belgesini türkiye’de ki noterden tercüme ettireceklerdir. Belge tercümesi ve kimlik olarak alınacak pasaport’da isimler birebir aynı olmalıdır. Bir harf hatasında müracaat kabul edilmeyecektir.

3-) ( LA HAYE ) Sözleşmesine taraf olmayan ülke vatandaşları kendi ülkelerinden alacakları evlenme ehliyet belgesini ve doğum belgesini ülkelerinde bulunan türk dışişlerine tasdik ve tercüme ettirerek müracaatta bulanabilirler.

4-) Yabancı ülke vatandaşları türkiye’de ise İstanbuldaki kendi konsolosluklarından alacağı evlenme ehliyet belgesini istanbul valiliğine veya ilçe kaymakamlığına onaylatacaklardır. İstanbul’da konsoloslukları yok ise Ankara’daki konsolosluklarından alacakları belgeyi Türk Dışişlerine tasdik ve tercüme ettirerek getirebilirler.
Bu evraklarda anne – baba adı, doğum yeri ve tarihi açık ve net bir şekilde belli olmak zorundadır.

5-) Getirilecek evlenme ehliyet belgelerinde isim, soyisim, doğum yeri ve tarihi anne ve baba adı açıkça ve hatasız yazılı olması gerekmektedir. Aksi takdirde doğum belgesi getirilmesi zorunludur.

6-) Apostille şerhli evraklar Türkiyede‘de tercümesi yapılacak (geldiği ülkede tercümesi yapılmış olsa da )

7-) Pasaport tercümesi yapılacak (pasaport geçerlilik süresinin görülmesi için yabancı evliliklerde vize problemi olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Oluşturulma Tarihi : 12.01.2017