BAĞCILAR EAH RADYASYON ONKOLOJİ MERKEZİ
Hastaların tümörlerini; kişiye özel olarak en gelişmiş tedavi planlama tekniklerinin kullanarak hazırlıyor ve son teknolojik cihazlarla ışınlıyor. Cihazların en büyük özelliği; gelişmiş radyoterapi planlama tekniklerini kullanabilmesi ve radyoterapiyi hatasız yapabilme olanağını sağlamasıdır.

Bu merkezde hastalar, çoğu özel hastanede bile bulunmayan cihazlarla, hiçbir ek ücret ödemeden ve beklemeden tedavi olma şansına sahip.

Toplam maliyetleri 20 milyonu bulan bu cihazlar sayesinde; en küçük tümörler bile, cerrahiye gerek kalmadan, yine bu gelişmiş planlama tekniklerinden olan sterotaksi (src/sbrt) yöntemiyle tedavi edilebilmektedir.

Cihazlar günde toplamda yaklaşık 120 hastayı tedaviye alabilme kapasitesine sahip. Bölümde 5 Uzman Doktor, 3 Medikal Fizik Uzmanı ve Radyoterapi Teknikerleri  çalışıyor.

Merkeze; patolojik/radyolojik tümör tanısı olan hastalar başvuruyor.

Bunlar; baş-boyun kanserleri (beyin, larenks, ..), jinekolojik kanserler (meme, rahim, rahim ağzı kanserleri..) Ürolojik kanserler (prostat, mesane, testis ..), sindirim sistemi ile ilgili kanserler (yemek borusu, mide, rektum, pankreas,..), solunum sistemi kanserleri (akciğer ..), cilt kanserleri, kemik kanserleri ve lenfoma olabiliyor.

Polikliniklerde; hastanın tanısı, hastalığının evresi, hangi aşamada olduğu anlaşıldıktan sonra, hastaya radyoterapi gerekip gerekmediğine, hangi aşamada verilmesine (ameliyat öncesinde veya sonrasında, kemoterapiyle beraber ya da tek başına) ve amacına (küratif yada destek tedavisi) karar veriliyor.

Radyoterapi yapılacak hastaya, önce tümörlü bölgesini içeren bir tomografi çekiliyor.  Sonra bu tomografi üzerinde tümörlü sahalar ve komşu sağlam dokular işaretleniyor. Bunun üzerinden hastaya özel radyoterapi planları yapılıyor. Burada amaç; hastanın tümörlü bölgesini en etkin radyasyon dozu ile tedavi ederken, tümör etrafındaki sağlam dokuları maksimum korumak. Hastaya özel yapılan en uygun tedavi planlaması, tedavi cihazına aktarılarak hasta radyoterapiye hazır hale getiriliyor.  Hasta her radyoterapi seansı öncesinde; cihazlardan gelen dijital görüntülemeler sayesinde (portal ya da bt) tedavilerini hatasız bir şekilde alabiliyor.

Oluşturulma Tarihi : 25.01.2018