GENEL BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


BAĞCILAR BELEDİYESİ, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda;
 
 • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
 
 • Bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 
 • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
 
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 
 • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,
 
 • İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı
 
Taahhüt eder.
 
 
 • P01 İnternet Erişim Politikası
 • P02 E-Posta Politikası
 • P03 Anti-Virüs Politikası
 • P04 Şifre Politikası
 • P05 Fiziksel Güvenlik Politikası
 • P06 Sunucu Güvenlik Politikası
 • P07 Ağ Yönetimi Politikası
 • P08 Uzak Bağlantı Politikası
 • P9 Tedarikçi Güvenlik Politikası
 • P10 Kabul Edilebilir Kullanım Politikası
 • P11 Temiz Masa Temiz Ekran Politikası
 • P12 Mobil Cihaz Politikası
 • P13 Veritabanı Güvenlik Politikası
 • P14 Yazılım Temini Ve Geliştirme Politikası
 • P15 Değişim Yönetimi Politikası
 • P16 Olay Yönetim Politikası 
 • P17 Kriptografik Kontroller Politikası

Oluşturulma Tarihi : 13.12.2015