2021 -2022 İÇ KONTROL EYLEM PLANI 6 AY GERÇEKLEŞTİRME SONUÇLARI YAYIMLANDI
"5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55. Maddesi uyarınca İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir." Hükmü Çerçevesinde;

Bağcılar Belediyesi - Strateji Geliştirme Müdürlüğü; 2021-2022 İç Kontrol Eylem Planı 6 Aylık Gerçekleştirme Sonuçlarını yayımladı.

 

Link : 2021-2022 İç Kontrol Eylem Planı 6 Aylık Gerçekleştirme Sonuçları


Oluşturulma Tarihi : 29.07.2021