KURUMSAL GELİŞİM SORUMLULARINA HEDEF VE GÖSTERGE BELİRLEME EĞİTİMİ

 

 Strateji Geliştime Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile stratejik yönetim çalışmaları kapsamında verimliliğinin arttırılması ve iç iletişimin kolaylaştırılması amacıyla müdürlüklerde Kurumsal Gelişim Sorumluları (KGS) görevlendirilmiştir.

Bu kapsamda çalışan personelin motivasyonun sağlanması ve gelişimi için 6-7 Temmuz tarihlerinde Kurumsal Performans Yönetimi başlığı altında Hedef ve Gösterge Belirleme Eğitimi düzenlenmiştir.

Marmara Belediyeler Birliği uhdesinde düzenlenen eğitimde; Stratejik Plan, Faaliyet Raporu ve Performans Programının temelini oluşturan Misyon, Vizyon, Amaç, Hedef ve Gösterge gibi değerlerin önemi vurgulanmıştır.

Bu bağlamda planları ve raporları hazırlama sürecinde aşama aşama "dikkat edilmesi gereken hususlar, kriterler nelerdir" gibi bir çok konu incelenmiş; ilk seans teorik, öğleden sonra ise çalışma grupları oluşturularak eğitim uygulamalı bir şekilde gerçekleştirmiştir.

 

Oluşturulma Tarihi : 08.07.2021