GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSAT İŞLEMLERİ

3. GAYRİ SIHHÎ MÜESSESELER 

3.1 Gayri Sıhhi Müesseseler Hangi İşyerlerini Kapsar? 

- Tekstil, Konfeksiyon, Dokuma, Örme, Baskı ve Deri Fabrikaları
- Matbaalar, Baskı Tesisleri
- Oto Bakım ve Servisleri (Oto Elektrik, Kaporta, Eksoz, Lastik vb.),

- Oto Galeri ve Oto Expertizler,

- Ekmek Fırınları, Yemek Üretim Yerleri,
- Marangoz, PVC Doğrama, Mermer Atölyeleri,
- Antrepo, Depolar (Odun ve Kömür Deposu, İnşaat Malzemeleri Deposu, Tekstil Ürünleri Deposu, Hırdavat Deposu) vb. işyerleri. 


3.2 Ruhsata Müracaat Şekli

3.2.1  Gayri Sıhhi işyerleri için ruhsat başvurusunun alınması

3.2.2  Gayri Sıhhi işyerleri için eksik evrakların tamamlanması

3.2.3 Başkanlığımızdan da temin edilebilir  “Başvuru/Beyan Formu’’  doldurarak müracaat edilebilir. 

Not: E-Başvuru modülündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurunuz. 

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler açmak isteyen işletmelerin öncelikle; işyerlerinde insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri sağlaması gerekmektedir.

Yetkili idareden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

Yeni bir işyeri açacak veya faal bir işyerini devir alacak işyeri ilgililerinin; işyerini açmadan veya devir almadan önce konu ile ilgili olarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden bilgi alması yararına olacaktır.

Oluşturulma Tarihi : 22.06.2020