UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ RUHSAT İŞLEMLERİ

2. UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ 

2.1 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Hangi İşyerlerini Kapsar?

- Otel, Motel, Pansiyon vb. Konaklama Yerleri,
- İçkili Lokantalar,
- Kahvehane, Oyun Salonu, İnternet Salonu,
- Düğün Salonları, Sinema Salonları,
- Lunaparklar, Sirkler,
- Çay Bahçeleri,
- Hamam, Sauna vb. işyerleri


2.2 Ruhsata Müracaat Şekli

 

Bu tür işyerlerinin ruhsatlandırmasında; İşyerinin bulunduğu yapının Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan), İtfaiye raporu, eğitim kurumlarına (100 metre) mesafe şartı aranacaktır.

2.2.1  Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için ruhsat başvurusunun alınması

2.2.2  Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için eksik evrakların tamamlanması

2.2.3 Başkanlığımızdan da temin edilebilir “Başvuru/Beyan Formu’’  doldurarak müracaat edilebilir. 

Not: E-Başvuru modülündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurunuz.

Sorgulama için istenen bilgiler

2.3 Mesul Müdür Belgesi Talebi/Düzenlenmesi

Umuma açık istirahat ve eğlence yerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirebilir. Görevlendirilen mesul müdürün ruhsat alınan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

Mesul Müdür Atamak/Atanmak İçin Gereken Belgeler veya sorgulama için istenen bilgiler


2.4 Dernek Lokal Ruhsatı

Dernek Lokal  ruhsatları Kaymakamlık tarafından verilmekte olup lokal açmak isteyen dernek yetkililerinin kaymakamlık makamına başvuru yapması gerekmektedir.

 

Yetkili idareden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan, işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

Yeni bir işyeri açacak veya faal bir işyerini devir alacak işyeri ilgililerinin; işyerini açmadan veya devir almadan önce konu ile ilgili olarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden bilgi alması yararına olacaktır.

 

Oluşturulma Tarihi : 05.01.2021