PLAN TADİLATI - YENİMAHALLE, F21C22B1C PAFTA, 3180 ADA, 8 NOLU PARSEL HK.

 

 

 

Bağcılar İlçesi, Yenimahalle, F21c22b1c pafta 3180 ada 8 parselin ortaöğretim tesis alanında kalan kısımları ile 2041 parsel ve 8 parselin batısında yer alan tescil harici alanın Ortaöğretim Tesis Alanından çıkartılarak (nikah salonu yapılmak üzere) Sosyal Tesis Alanına alınması şeklinde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği (PİN:UİP-560,97), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 20.09.2017 tarih ve 1302 sayılı kararı ile uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca, 26.09.2017 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 27.12.2017 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

 

Oluşturulma Tarihi : 27.12.2017