15 TEMMUZ MAHALLESİ - PLAN TADİLATI, 2566 ADA - 60 PARSEL İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDABağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 2566 ada 60 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği (PİN: UİP-34469723), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 26.07.2021 tarihinde onaylanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 16.09.2021 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 16.09.2021