07.03.2011 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI


07.03.2011 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

     Bağcılar Belediye Meclisi 5. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.03.2011 tarihli toplantısı Meclis 1. Başkan vekili Avukat Çetin ELEVLİ tarafından saat 09.00´da açıldı. Yoklama yapıldı, meclis üyelerinden Adem ŞİMŞEK´in izinli sayılmaları talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Gündeme geçilmeden önce, sözlü veya yazılı önergesi olan olup olmadığı soruldu. Meclis üyelerinden Hüseyin DOĞAN söz alarak, sahte ruhsatlar verilmesiyle alakalı duyumlar aldığını, başkandan bu konuda bilgi talep ediyoruz  dedi. Belediye başkanı Lokman ÇAĞIRICI söz alarak, böyle bir olayın vuku bulduğunu, ama soruşturma aşamasında olduğunu bununla ilgili olarak iki personelin açığa alındığını soruşturmanın hala devam ettiğini söyledi. Hüseyin DOĞAN da Başkana teşekkür etti.

     Muzaffer YEDİGÖL tarafından Bağcılarda bulunan parkların kimlere verildiği ve yeni yapılan parkların kimlere verileceği hakkındaki yazılı teklif önergesi okutuldu. Belediye başkanı Lokman ÇAĞIRICI söz alarak, daha önce yapılan parkların İhale Yasasına göre ihale edildiğini, yeni yapılan parkların ise Belediye personelince işletileceğini söyledi. Yine Muzaffer YEDİGÖL tarafından verilen iki adet yazılı teklif önergesi okunarak, cevaplandırılmak üzere Başkanlık makamına havalesi oylandı ve oybirliğiyle başkanlık makamına havalesi kabul edildi.

     Ali ÖZTÜRK söz aldı ve Sekiz Martın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olması münasebetiyle Dünya Kadınlar gününü kutladı. 

     Ali Sezai BAĞCE de söz alarak, 1-7 Martın Yeşilay haftası olması nedeniyle toplumun kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması için Dumansız Hava Sahasının desteklenmesini ve bu konuyla ilgili çalışma yapılmasını talep etti.

     Belediye başkanı Lokman ÇAĞIRICI söz aldı ve Belediye Meclis üyelerinden okulların ve camilerin etraflarının korunması için komisyonlar oluşturulmasını ve okul aile birlikleriyle, cami dernekleriyle, cem evleriyle, hemşeri dernekleriyle irtibatta geçilmesini istedi hep beraber sevgiyle bu işin çözüleceğini ve Türkiye örnek olacağını belirterek, teşekkür etti.

     Ayrıca da vefatından dolayı Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN´ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerinde bulundu.

     Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

     Bir no´lu Fen İşleri Müdürlüğü teklifinin, Tarife Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     İki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz no´lu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tekliflerinin ise İmar Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Dokuz ve On no´lu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden gelen tekliflerin ise Hukuk Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Gündemin raporlar bölümüne geçildi. Raporların daha önceden gruplara dağıtılmış olmasından dolayı okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Bir no´lu İmar Komisyonu raporu görüşmeye açıldı. Rapor hakkında söz alan olmadı, rapor komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     İki no´lu İmar komisyonu raporu görüşmeye açıldı. Rapor hakkında Ali Sezai BAĞCE söz alarak, rapordan önce, 54. Hükümetin başbakanı Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN´ın vefatı nedeniyle baş sağlığı diliyorum dedikten sonra, İki no´lu raporla ilgili olarak, İstoç´daki dini tesis alanlarına mutlaka lejantın verilmesi taraftarıyım bunun için de eğer meclisimizde uygun görürse, komisyonumuzca tekrar değerlendirilip, uygun bir lejantın verilerek bu değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ediyorum. Dedikten sonra teklifinin oylanmasını talep etti. Meclis 1. Başkan vekili Çetin ELEVLİ Ali Sezai BAĞCE´nin rapor hakkındaki aykırı teklifini işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla reddedildi. Rapor komisyonundan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

     Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Mart ayı toplantısının 2. Birleşiminin 09 Mart 2011 Çarşamba günü saat 09.00´da yapılacağı ilan edildikten sonra toplantıya son verildi.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013