10.02.2011 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

10.02.2011 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

     Bağcılar Belediye Meclisi 5. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 10.02.2011 tarihli toplantısı Meclis 1. Başkan vekili Avukat Çetin ELEVLİ tarafından saat 09.00´da açıldı.

     Yoklama yapıldı. Meclis üyelerinden Rabiye Üçtepe KARAKÖSE ve Ali ÖZTÜRK´ün izinli sayılması oylandı, adı geçen üyelerin izinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi.

     Gündem hakkında bilgi verildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 07.02.2011 tarihli toplantı özeti okutuldu. Oylandı oybirliğiyle kabul edildi.

      Gündeme geçilmeden önce yazılı veya sözlü önergesi olan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündemin raporlar kısmına geçildi.

     Raporların daha önceden gruplara dağıtılmış olmasından dolayı okunmuş sayılması teklif edildi. Talep oylamaya sunuldu raporların okunmuş sayılması oybirliğiyle kabul edildi.

     Bir, iki, üç, dört ve beş no´lu Hukuk Komisyonu raporları ayrı-ayrı görüşmeye açıldı. Raporlar üzerinde söz alan olmadı. Raporlar komisyonundan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Altı no´lu hukuk komisyonu raporu görüşmeye açıldı. Rapor üzerinde Orhan UTAN söz alarak rapor hakkında bilgi talep etti. Belediye başkanı Lokman ÇAĞIRICI tarafından raporun içeriği hakkında bilgi verildi. Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Yedi, sekiz, dokuz ve on no´lu komisyon raporları ayrı-ayrı görüşmeye açıldı. Raporlar üzerinde söz alan olmadı. Raporlar komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
10.02.2011 tarihli birleşime ait tutanak özeti okutuldu. Kabulü oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından, Belediye Meclisinin Mart ayı olağan toplantısının 07 Mart 2011 Tarihinde Belediye Meclis Salonunda saat 09´da yapılacağı ilan edildikten sonra, toplantıya katılanlara teşekkür edilerek Şubat ayı Meclis toplantılarına son verildi.

 

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013