07.02.2011 TARİHLİ MECLİSTOPLANTI TUTANAĞI

07.02.2011 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

     Bağcılar Belediye Meclisi 5. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 07.02.2011 tarihli toplantısı Meclis 1. Başkan vekili Avukat Çetin ELEVLİ tarafından saat 09.00´da açıldı.

    Önce yoklama yapıldı, meclis üyelerinden Mehmet ŞİRİN, Muhterem ŞAHİN ve Rabiye Üçtepe KARAKÖSE´nin izinli sayılmaları talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Gündeme geçilmeden önce, sözlü veya yazılı önergesi olan olup olmadığı soruldu. Meclis üyelerinden Orhan UTAN söz adı ve Bağcıların 1/1000´lik planlarının mahkeme kararıyla iptal edilmesi nedeniyle görüş ve önerilerini açıkladı. Belediye başkanı Lokman ÇAĞIRICI söz aldı ve bu süreçle ilgili kurum görüşlerinin alındığını ve en kısa sürede planların tekrar görüşüleceğini belirtti. Timur SOYSAL söz aldı ve görüşlerini açıkladı. Orhan UTAN tekrar söz aldı ve görüşlerini açıkladı.

     Hüseyin DOĞAN söz aldı Tuna Çeliğin önündeki dönemeçlere trafik ışıklarıyla birlikte Cem Evi durağı konulmasını talep etti. Meclis 1. Başkan vekili de Hüseyin DOĞAN´a kayıtlara geçtiğini ve değerlendirmeye alınacaktır diyerek teşekkür ettikten sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

     Bir no´lu Yazı İşleri Müdürlüğü teklifinin, Tarife Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     İki no´lu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden gelen teklifin, teklif karar olarak görüşmeye açılması talep edildi. Görüşmeye açıldıktan sonra konuyla ilgili görüşü olan olup, olmadığı soruldu. Ali ÖZTÜRK söz aldı ve bu tür programlara çok önemliyse gidilmesi, bize bir şey katmayacaksa da gidilmemesi gerektiğini söyledi.

     Teklif; Müdürlüğünden geldiği şekliyle okundu ve teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

     Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz no´lu Müdürlük tekliflerinin ise Hukuk Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     On no´lu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen ücret tarifesi ile alakalı teklifin de Tarife    Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Onbir ve oniki no´lu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, imar planlarıyla alakalı tekliflerinin ise İmar Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     On üç no´lu İnsan Kaynakları Müdürlüğü teklifinin ise Hukuk Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi. Raporların daha önceden gruplara dağıtılmış olmasından dolayı okunmuş sayılması talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Bir no´lu İmar Komisyonundan gelen raporun, Komisyonundan geldiği şekliyle Müdürlüğüne iadesi oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

    İki no´lu İmar Komisyondan gelen raporun da yine Komisyonundan geldiği şekliyle Müdürlüğüne iadesi oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Şubat ayı toplantısının 2. Birleşiminin 10 Şubat 2011 Perşembe günü saat 09:00´da yapılacağı ilan edildikten toplantıya son verildi.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013