03.01.2011 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI


03.01.2011 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI


    Bağcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim dönemi 3.Toplantı yılı, 03.01.2011 tarihli olağan Meclis toplantısının 1. Birleşimi; Meclis 1. Başkan Vekili  Çetin ELEVLİ başkanlığında saat 09.00 ´da açıldı. Gündem hakkında bilgi verildi. Yoklama yapıldı izin talebi olup olmadığı soruldu. Meclis üyelerinden: Nursel KAYABAŞI, Orhan UTAN, İlhan KORKMAZ´ın izinli sayılmaları talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve ismi geçen üyelerin izinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi.

     Gündeme geçilmeden önce, sözlü veya yazılı önergesi olan olup olmadığı soruldu. Meclis üyelerinden Hüseyin DOĞAN söz aldı ve yeni yıl dilek ve temennilerinde bulunarak, Velioğlu Caddesinin trafiğe kapalı olduğunu ve oradan geçen minibüs güzergahlarının belirlenmediğini belirterek konu hakkında bilgi talep etti. Yine meclis üyesi Ali KARABULUT söz aldı ve yeni yıl dilek ve temennilerinde bulundu. Ayrıca; Bağcılar´daki dolmuş duraklarına kapalı durak yapılmasını talep etti. Ali ÖZTÜRK söz aldı ve yine yeni yılda dilek ve temennilerini belirttikten sonra trafik sorunlarının Belediyelere devrinin yapılması sağlandıktan sonra titizlik gösterilmesini talep etti. Belediye başkanı Lokman ÇAĞIRICI söz aldı ve yeni yıl dilek ve temennilerinde bulunduktan sonra üyelerin taleplerine cevap vererek açıklamalarda bulundu.

     Gündemin teklifler bölümüne geçildi.

     Bir no´lu Yazı İşleri Müdürlüğün gelen ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince görev yapacak Denetim Komisyonu üyelerinin belirlenmesi ile alakalı teklifi okutuldu. Meclis üyelerinden; Mustafa KARLI, İbrahim YEŞİLKAYA, Uğur ÖZÜBEK´in teklifiyle Denetim Komisyonunun beş üyeden oluşması teklif edildi, talep oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Yine Meclis üyelerinden; Muhterem ŞAHİN, İbrahim YEŞİLKAYA ve Uğur ÖZÜBEK´in teklifiyle, 5393 sayılı Kanunun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonu üyeliklerine, ağıdaki isimleri yazılı üyeleri teklif ediyoruz. Arz olunur. Şeklindeki yazılı teklifiyle; Sıtkı İDNELİYCİ, Cemal GÜVERCİN, Mehmet ŞİRİN, Sultan HIZIROĞLU ve Abdurrahman KEŞVELİOĞLU´nun isimleri teklif edildi. Başka teklif olmadı. Teklif edilen üyeler için gizli oylama yapıldı. Üyelerden; Sıtkı İDNELİYCİ : 30 oy, Cemal GÜVERCİN : 29 oy, Mehmet ŞİRİN: 30 oy, Sultan HIZIROĞLU : 29 ve Abdurrahman KEŞVELİOĞLU : 32 oy. Hayri DOĞAN : 1 oy, Bekir ÇELİK: 1 oy, Uğur ÖZÜBEK : 1 oy aldılar, bu oylama sonucunda en çok oyu alan Abdurrahman KEŞEVİLOĞU, Mehmet ŞİRİN, Sıtkı DİNLEYİCİ, Cemal GÜVERCİN ve Sultan HIZIROLĞU Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildiler.

    İki no´lu  Belediye Meclisinin tatil yapacağı ayın belirlenmesi ile alakalı olarak da Meclis üyelerinden; Adnan USTA, Mehmet ŞİRİN, İbrahim YEŞİLKAYA, Muzaffer YEDİGÖL, Hasan TARHAN ve Hüseyin DOĞAN´ın Temmuz 2011 tarihinin ilan edilmesi ile alakalı Meclis Başkanlığına sunmuş olduğu yazılı teklif önergesi okutuldu, yazılı teklif önergesinin kabulü işaretli oylamaya sunuldu. Temmuz 2011 tarihi oybirliğiyle Belediye Meclisinin tatil ilan edildiği ay olarak kabul edildi.

     Üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz no´lu müdürlük tekliflerinin Hukuk Komisyonuna havalesi teklif edildi. Teklif işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.  ayrı-ayrı oylanmak suretiyle Hukuk Komisyonuna havale

     Dokuz no´lu Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifinin, Tarife Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     On no´lu Sağlık İşleri Müdürlüğü teklifinin ise; Tarife, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarına müştereken havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Onbir, oniki, onüç, ondört, onbeş ve  onaltı no´lu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tekliflerinin ise İmar Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Onyedi no´lu Hukuk İşleri Müdürlüğü teklifinin de Hukuk Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi. Rapor hakkında Meclis üyesi Ali Sezai BAĞCE söz alarak açıklama yaptı ve rapor hakkında komisyon başkanından bilgi talep etti.  Rapor hakkında komisyon başkanı Muhterem ŞAHİN söz alarak rapor hakkında açıklayıcı bilgi sunumunda bulundu. Rapor Komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Ocak ayı toplantısın ikinci birleşiminin 07.01.2011 tarihinde Meclis Toplantı Salonunda saat 09.00´da başlayacağı ilan edildikten sonra Toplantıya son verildi.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013