09.12.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI09.12.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI


     Bağcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim dönemi 2.Toplantı yılı, 09.12.2010 tarihli olağan Meclis toplantısının 3. Birleşimi; Meclis 1. Başkan Vekili Çetin ELEVLİ tarafından saat 09.00´da açıldı. Gündem hakkında bilgi verildi.

     Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 07.12.2010 tarihli toplantı tutanak özeti okutuldu, oylandı oybirliğiyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce yazılı veya sözlü önergesi olan olup, olmadığı soruldu. Orhan UTAN tarafından sunulan dilekçenin Başkanlık makamına havalesi talep edildi. Talep oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Necati DURMUŞ ve Fatma KIRATLI´nın izinli sayılmasına dair dilekçeleri okundu oylandı ve meclis üyelerinin izinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi.

     Gündemin raporlar kısmına geçildi. Raporların daha önceden meclis üyelerine dağıtılmış olmasından dolayı okunmuş sayılması talep edildi. Talep oylamaya sunuldu, raporların okunmuş sayılması oybirliğiyle kabul edildi.

     Bir no´lu raporun görüşülmesine geçildi. Rapor üzerinde söz alan olmadı, rapor komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     2 no´lu rapor görüşmeye açıldı. Rapor üzerinde Ali Sezai BAĞCE ve Ali KARABULUT söz alarak temennilerini ilettiler. Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Üç no´lu komisyon raporu görüşmeye açıldı. Rapor üzerinde Ali Sezai BAĞCE söz alarak, Bağcılar´da kaymakamlık binasının olmamasının eksiklik olduğunu söyledi. Görüşlerini açıkladı. Rapor oylamaya sunuldu, komisyondan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.

     Dört ve beş no´lu komisyon raporları ayrı-ayrı görüşmeye açıldı. Raporlar üzerinde söz alan olmadı raporlar komisyondan geldiği şekliyle ayrı-ayrı oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildiler.

     Altı no´lu komisyon raporu görüşmeye açıldı. Rapor üzerinde meclis üyelerinden Ali Seza BAĞCE söz alarak; rapor hakkında açıklamalarda bulundu. Belediyenin satın alacağı malzemelerin miktar olarak değil de nitelik olarak belirtilmesi şeklinde tadilini talep etti. Belediye başkanı Lokman ÇAĞIRICI rapor üzerinde açıklamada bulundu. Meclis üyelerinden Orhan UTAN söz alarak açıklamalarda bulundu. Ali Sezai BAĞCE ´nin aykırı teklifi oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla reddedildi. Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

     Yedi ve Sekiz no´lu komisyon raporu görüşmeye açıldı. Raporlar komisyondan geldiği şekli ile ayrı-ayrı oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildiler.

     Dokuz no´lu komisyon raporu görüşmeye açıldı. Rapor üzerinde Orhan UTAN söz aldı ve raporda asfalt katılım bedeli yazmadığını bunun eksik olup olmadığını sordu. Ali Sezai BAĞCE´de rapor üzerinde söz alarak tarife komisyonu raporunda bir bütünlük olmadığına dair eleştirilerde bulundu. Belediye başkanı Lokman ÇAĞIRICI tarafından eleştirilere cevap verildi. Ali Sezai BAĞCE´nin tarife komisyonu raporlarının tamamının %10 olarak arttırılmasını dair aykırı teklifi oylatıldı. Oyçokluğuyla reddedildi. Rapor komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

     On no´lu komisyon raporu görüşmeye açıldı. Rapor hakkında söz alan olmadı, rapor komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

     On bir no´lu komisyon raporu görüşmeye açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı. Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     On iki no´lu komisyon raporu görüşmeye açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı rapor komisyondan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.

     On üç no´lu komisyon raporu görüşmeye açıldı. Rapor üzerinde Orhan UTAN söz alarak açıklamalarda bulundu. Belediye başkanı Lokman ÇAĞIRICI söz alarak eleştirilere cevap verdi. Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

     On dört no´lu komisyon raporu görüşmeye açıldı. Ali Sezai BAĞCE söz alarak rapor hakkında açıklama yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Komisyon başkanı Muhterem ŞAHİN tarafından açıklamalarda bulunuldu. Yine meclis üyelerinden Orhan UTAN söz alarak görüşlerini belirtti. Meclis üyesi Timur SOYSAL konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediye başkanı Lokman ÇAĞRICI bu raporun konuluş itibariyle güzellikler getireceğine dair açıklamalarda bulundu. Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

     Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından Ocak ayı olağan toplantısını 03 Ocak 2011 Pazartesi günü saat 09:00´da yapılacağı ilan edildikten sonra Aralık ayı Meclis toplantılarına son verildi.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013