07.12.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

07.12.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

 

      Bağcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim dönemi 2.Toplantı yılı, 07.12.2010 tarihli olağan Meclis toplantısının 2. Birleşimi; Meclis 1. Başkan Vekili Çetin ELEVLİ tarafından saat 09.00´da açıldı. Gündem hakkında bilgi verildi.
Yoklama yapıldı izin taleplerinin olup olmadığı soruldu. Meclis üyelerinden Fatma KIRATLI ve Orhan UTAN´ın izinli sayılması talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Sözlü veya yazılı önergesi olan olup olmadığı soruldu, olmadığı anlaşıldıktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

       06.12.2010 Tarihli Meclis toplantı tutanak özeti okutuldu, Meclis 1. Başkan vekili Çetin ELEVLİ tutanak özetinde;  toplantının açılış saatinin sehven 16:00 olarak yazıldığını, bu ibarenin saat 09:00 olarak düzelterek oylamaya sunuyorum dedi. Tutanak özeti düzeltilmiş şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

      Gündemin raporlar bölümüne geçildi. Komisyon raporları daha önceden gruplara dağıtılmış olmasından dolayı okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

      Bir no´lu  İmar komisyonu  raporu görüşmeye açıldı. Önce Ali ÖZTÜRK söz aldı ve rapor hakkında bilgi talep etti. Yine rapor üzerinde Ali Sezai BAĞCE söz aldı ve rapor hakkında detaylı açıklama yaptıktan sonra, Kirazlı Mahallesinin tamamının Kentsel Dönüşüm Alanından çıkartılarak, Kirazlı Mahallesi için yeni güzel bir plan yapılması şeklinde karar alınmasını teklif etti ve bu teklifinin oylanmasını talep etti. Daha sonra komisyon başkanı Muhterem ŞAHİN söz aldı ve rapor hakkında açıklamalarda bulundu. Timur SOYSAL söz alarak açıklamalarda bulundu. Rapor hakkında Hüseyin DOĞAN söz aldı görüşlerini açıkladı, Ali Sezai BAĞCE söz alarak tekrar görüşlerini açıkladı. Ali Sezai BAĞCE´nin aykırı teklifi oylamaya sunuldu, oyçokluğuyla reddedildi. Rapor komisyonundan geldiği şekli ile işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

      İki no´lu İmar Komisyon raporu görüşmeye açıldı. Rapor hakkında söz alan olmadı, rapor komisyondan geldiği şekli ile işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

      Üç no´lu İmar Komisyonu raporu görüşmeye açıldı. Ali Sezai BAĞCE bilgi talep etti. Komisyon başkanı Muhterem ŞAHİN açıklamalarda bulundu. Rapor komisyondan geldiği şekli ile kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

      Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından üçüncü toplantının 09.12.2010 tarihinde saat 09:00´da yapılacağını ilan edildikten sonra,  katılanlara teşekkür edilerek toplantıyı son verildi. 

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013