06.12.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI


06.12.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

     Bağcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim dönemi 2.Toplantı yılı, 06.12.2010 tarihli olağan Meclis toplantısının 1. Birleşimi; Meclis 1. Başkan Vekili Çetin ELEVLİ tarafından saat 16.00´da açıldı. Gündem hakkında bilgi verildi. Yoklama yapıldı izin taleplerinin olup olmadığı soruldu. Meclis üyelerinden Fatma KIRATLI ve Hayri DOĞAN´ın izinli sayılması talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Sözlü veya yazılı önergesi olan olup olmadığı soruldu. CHP grubu tarafından verilen yazılı teklif okutularak, değerlendirilmek üzere Başkanlık Makamına havalesi oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

      Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

     1 no´lu Yazı İşleri Müdürlüğü teklifinin, Tarife Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi,

     2 no´lu Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen Vergi Daireleri Satış Komisyonuna bir asil bir yedek üye belirlenmesi ile alakalı teklifi, Müdürlüğünden geldiği şekli ile teklif karar olarak görüşmeye açıldı ve okutuldu, Vergi Dairelerince oluşturulan Satış Komisyonu üyelikleri için;  İbrahim ARSLAN asil üyeliğe, Saime DURAN da yedek üye olarak belirlenmesi teklif edildi. Teklif edilen isimlerin kabulü oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildiler.

     3 no´lu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifin; Tarife ve İmar Komisyonlarına müştereken havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     4 ve 5 no´lu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, yer tahsisi ile alakalı iki adet teklifinin ise Hukuk Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     6 no´lu Yapı Kontrol Müdürlüğü teklifinin, Tarife ve İmar Komisyonlarına müştereken havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     7 no´lu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teklifinin, Tarife, Turizm ve Çevre Komisyonlarına müştereken havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     8 no´lu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü teklifinin;  Tarife Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edild6i.

     9, 10, 11, 12, 13 ve 14 no´lu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tekliflerinin ise plan tadilatı ile alakalı olmasından dolayı İmar Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     15 ve 16 no´lu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen iki adet teklifinin ise Hukuk Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
 
     17 no´lu Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü teklifinin; Tarife ve İmar Komisyonlarına müştereken havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     18 no´lu Kent Konseyi çalışma grubunca hazırlanıp, değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine sunulan rapor; Kent Konseyinden geldiği şekli ile görüşmeye açıldı. Önce rapor, çalışma grubundan geldiği şekliyle okutuldu. Değerlendirilmek üzere Başkanlık makamına havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     19 no´lu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen arsa tahsisi ile alakalı teklifin; Hukuk Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

     Meclis üyesi Orhan UTAN gündem dışı söz alarak, tavsiye ve  önerilerde bulundu. Meclis 1. Başkan vekili Çetin ELEVLİ de Orhan UTAN´ın görüşlerine cevap niteliğinde açıklamalarda bulunarak, tutanaklara geçtiğini ve başkanlıkça  gereğinin yapılacağını söyledi.

     Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından ikinci toplantının 07.12.2010 tarihinde saat 09:00´da yapılacağını ilan edildikten sonra,  katılanlara teşekkür ederek, toplantıyı sona erdirdi.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013