01.11.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAK ÖZETİ


01.11.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

       Bağcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim dönemi 2.Toplantı yılı, 01.11.2010 tarihli olağan Meclis toplantısının 1. Birleşimi; Meclis 1. Başkan Vekili Çetin ELEVLİ tarafından saat 16.00´da açıldı. Gündem hakkında bilgi verildi. Yoklama yapıldı izin taleplerinin olup olmadığı soruldu. Necati DURMUŞ´un izin talebi okundu oylandı ve oybirliğiyle izinli sayıldı.

       Sözlü veya yazılı önergesi olan olup olmadığı soruldu. Ali ÖZTÜRK söz aldı. Başlama zili çaldığında toplantıya başlanılmasına özen gösterilmesini istiyorum dedi. Yine meclis üyesi Ali Sezai BAĞCE söz aldı ve Taksimde meydana gelen patlama olayında yaralanan polis ve sivil vatandaşlara acil şifalar diledi. Meclis 1. Başkan vekili Çetin ELEVLİ de aynı temennilerde bulundu ve Meclis başkanlığına Ali Sezai BAĞCE tarafından verilen ve Saadet Partisinden gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini ve bundan sonra Halkın Sesi Partisinde siyasi hayatına devam edeceğine dair bilgi notunu okutarak meclis üyelerini bilgilendirdi.

       Yine meclis üyelerinden, Hasan TARHAN, Muzaffer YEDİGÖL, Ali ÖZTÜRK ve Ali KARABULUT tarafından verilen ve yeni kış saati uygulamasının başlaması nedeniyle, bundan sonraki toplantıların saat 15.00´de yapılmasını talep ediyoruz seklindeki yazılı teklif önergelerinin başkanlık makamına havalesi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

       Meclis üyelerinden Hasan Özcan KORHAN, Sıtkı DİNLEYİCİ ve Abdurrahman KEŞVELİOĞLU tarafından, 15.09.2008 tarih onanlı Bağcılar ilçesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan n otlarında değişiklik yapılması hakkında vermiş oldukları yazılı teklifin gündeme eklenmesi ve sırası gelince görüşülmesi talep edildi. Yazılı önerge önce okutuldu sonra gündemin dokuzuncu sırasına eklenmesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

       Gündemin teklifler bölümüne geçildi.

       Bir no´lu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen teklifin, yurtdışı temas programına katılacak personellerle alakalı olması nedeniyle, Müdürlüğünden geldiği şekli ile okutuldu ve geziye katılacak personeller hakkında Belediye Meclisine bilgi verildi.

       İki no´lu Zabıta Müdürlüğü teklifinin, Hukuk Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

       Üç no´lu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin Hukuk ve Sağlık Komisyonlarına müştereken havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

       Dört no´lu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin, Hukuk, Gençlik ve Spor Komisyonlarına müştereken havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

      Beş, altı ve yedi no´lu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifleri ise imar planlarıyla alakalı olduğundan ayrı-ayrı olmak üzere İmar Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

       Sekiz no´lu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifinin ise Hukuk Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

       Gündeme sonradan eklenen plan notlarıyla alakalı yazılı teklif önergesinin ise görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

       Gündemin raporlar bölümüne geçildi. Raporun daha önceden dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

       Bir no´lu İmar Komisyonu raporu görüşmeye açıldı. Ali Sezai BAĞCE söz aldı rapor hakkında açıklama yaptı ve raporun tekrar değerlendirilmek üzere komisyonuna iade edilmesini talep ediyorum dedi. Sonra da Orhan UTAN söz alarak, açıklamalarda bulundu ve raporun oylanmasını talep etti. Önce Ali Sezai BAĞCE´nin aykırı teklifi oylatıldı ve oyçokluğuyla reddedildi. Sonra da rapor Komisyondan geldiği şekli ile kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

       Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından, Kasım ayı meclis toplantısının 2. Birleşiminin 04.11.2010 Perşembe günü saat 16:00´da yapılacağı ilan edildikten sonra katılımlardan dolayı teşekkür edilerek, toplantıya son verildi.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013