07.10.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAK ÖZETİ

07.10.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

       Bağcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 07.10.2010 tarihli olağan toplantısının 2. Birleşimi Meclis birinci başkan vekili Av. Çetin ELEVLİ tarafından saat 16.00´da açıldı, Gündem hakkında bilgi verildi. Yoklama yapıldı çoğunluğun olduğu anlaşıldı.

        Meclis üyelerinden Orhan UTAN´ın izin talebi oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle izinli sayılması kabul edildi.

        Gündeme geçilmeden önce yazılı veya sözlü önergesi olan olup olmadığı soruldu. Meclis üyelerinden Muzaffer YEDİGÖL olması ihtimal İstanbul  deprem hakkında bir konuşma yaptı.

       Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 04.10.2010 tarihli toplantı tutanak özeti okundu. Meclis üyesi Ali ÖZTÜRK söz alarak ben on iki eylül faşist darbesi demiştim. Dedi. Tutanak bu eklemeyle oylandı oybirliğiyle kabul edildi.

       Gündemin raporlar kısmına geçildi. Raporların daha önceden meclis üyelerine dağıtılmış olmasından dolayı okunmuş sayılması talep edildi. Oylamaya sunuldu raporların okunmuş sayılması oybirliğiyle kabul edildi.

      Bir no´lu Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Bütçe maddeleri ayrı-ayrı görüşüldü. Okundu oyçokluğuyla kabul edildi. Bütçe üzerinde Ali Sezai BAĞCE söz alarak bütçe hakkında açıklamalarda bulundu. Belediye başkanı Lokman ÇAĞIRICI da söz alarak bütçe üzerinde açıklamalarda bulundu. Bütçenin tamamı komisyondan geldiği şekli ile oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

       İki no´lu rapor görüşmeye geçildi. Rapor üzerinde söz alan olmadı. Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

       Üç no´lu komisyon raporu görüşmeye açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı. Rapor komisyondan geldiği şekli ile oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

       Dört no´lu rapor görüşmeye açıldı. Rapor üzerinde Ali Sezai BAĞCE söz alarak rapor hakkında açıklama istedi. Komisyon başkanı Muhterem ŞAHİN raporun içeriği hakkında açıklamalarda bulundu. Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

       Beş no´lu komisyon raporu görüşmeye açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı. Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

       Altı no´lu komisyon raporu görüşmeye açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı. Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

       Yedi ve sekiz no´lu komisyon raporları görüşmeye açıldı.  Raporlar üzerinde söz alan olmadı. Raporlar ayrı-ayrı oylamaya sunuldu ve komisyondan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.

       Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Kasım ayı Meclis toplantılarına Belediye Meclis Salonunda 01 Kasım 2010 Pazartesi saat 16.00´da başlanacağı ilan edildikten sonra. Üyelere teşekkür edilerek, Ekim ayı olağan toplantılarına son verildi.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013