04.10.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

04.10.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

       Bağcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 04.10.2010 tarihli toplantısı Meclis 1. Başkan vekili Av.Çetin ELEVLİ tarafından saat 16.00´da açıldı. Gündem hakkında bilgi verildi. Yoklama yapıldı. İzin talebinde bulunan olmadı

       Gündeme geçilmeden önce yazılı veya sözlü önergesi olan olup, olmadığı soruldu.  Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyeleri tarafından sunulan üç adet yazılı önerge okutuldu. Yazılı teklif önergeleri hakkında Orhan UTAN söz alarak yazılı önergeyi içeren konular hakkındaki görüşünü açıkladı. Timur SOYSAL söz alarak Orhan beyin önergesi ve bahsettiği konular hakkında kendi görüşlerini açıkladı.

       Önergeler daha sonra cevaplandırılmak üzere Başkanlık Makamına havalesi oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

       Yine şahısları adına Hüseyin DOĞAN söz aldı Evren Mahallesi adının kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle değiştirilmesini talep etti. Yine Demirkapı Mahallesinde bulunan parkın yenilenmesini istedi.

       Ali KARABULUT söz alarak, Kazımkarabekir Mahallesinde bulunan bir yol kapatmayla alakalı okulda okuyan çocuklarının giriş çıkışlarda problem yaşadığını bu sorunun giderilmesini talep etti.

       Ali ÖZTÜRK söz alarak, Hüseyin DOĞAN´ın da talep ettiği gibi on iki Eylül darbesinin baş mimarı olan Kenan EVREN´in soyadını taşıyan Evren Mahallesi isminin değiştirilmesi, bizim meclisimizin darbelere ne kadar karşı olduğunun samimi bir ölçüsü olacağını söyledi.

       Ali Sezai BAĞCE söz alarak, On iki eylül hususunda Belediye Meclisinin demokrasi noktasında birleştiğini görmek hem muhalefet hem de iktidar açısından güzel bir gelişme olduğunu söyledi. Bir de sokak ve caddelerdeki asfalt ve yol çalışmalarından dolayı trafik işaretli eksikliğinden dolayı kazaların meydana geldiği bu çalışmaların olduğu cadde ve sokaklarda trafik ışıkları noktasında gerekli titizliğin gösterilmesini talep etti.

       Orhan UTAN söz aldı ve kurban kesim yerleri belirlenirken gelişi güzel kurban kesimlerinin yapılmaması için gerekli önlemlerin alınmasını, Belediye kütüphanesinin olmasını, ayrıca performans raporunun görüşüleceğini raporda atık yağlarla ilgili fazla konunun yer almadığını, ayrıca da kaldırımlar ve yeşil alanlarda yapılan bordürlerin Ankara´daki örneklerine göre yapılmasını talep etti.

       Belediye başkanı Lokman ÇAĞIRICI söz alarak, bazı mahallelerde bulunan caddelerin prestijli caddeler haline dönüştürüldüğünü bazı caddelerde yayalaştırıldığını, bazılarının ise tek yön düzenlemesi yapılacağını söyledi. Bordür yapımı noktasında gerekli hassasiyetin gösterileceğini, ayrıca Kurban kesim yerleri olarak da Mahmutbey Soğuksu mevkiinin belirlendiğini, bunun haricinde yer belirlenmeyeceğini, kesim noktasında ise oto yıkama yerlerinin belirlendiğini buralarda kesimlerin yapılacağını belirtti. Bir de Bağcılar belediyesine ait yirmi küsür kütüphane olduğunu söyledi.

       Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin teklifler bölümünün birinci sırasında bulunan Fen İşleri Müdürlüğü teklifinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

       İki no´lu Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifinin de Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

       Üç, dört, beş ve altı no´lu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tekliflerinin ise İmar Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

       Yedi numaralı Zabıta Müdürlüğü teklifinin ise Tarife Komisyonuna havalesi talep edildi. Talep işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

       Gündemin Komisyon raporları bölümüne geçildi. Öncelikle raporların daha önceden gruplara dağıtılmış olmasından dolayı okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

       Gündemin Raporları bölümünün birinci sırasında bulunan İmar Komisyonu raporu görüşmeye açıldı. Rapor hakkında Orhan UTAN söz alarak, daha önceden gruplara gerekli bilgi verilmediği için bilgi almak istediğini ve bundan böyle de gruplara girmeden önce bilgilendirilirsek daha iyi olacağını söyledi.

      İmar komisyonu başkanı Muhterem ŞAHİN de söz alarak rapor hakkında açıklayıcı bilgi verdi. Rapor Komisyondan geldiği şekli ile kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

       İki no´lu İmar Komisyonu raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Rapor komisyondan geldiği şekli ile kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

       Üç no´lu İmar Komisyonu raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Rapor komisyondan geldiği şekli ile kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

       Dört no´lu komisyon raporu görüşmeye açıldı. Grup başkan vekili Adnan USTA söz alarak, raporun Müdürlüğüne iadesini talep ediyoruz dedi. Raporun Müdürlüğüne iadesinin kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

      Beş no´lu imar komisyonu raporu görüşmeye açıldı. Ali ÖZTÜRK söz alarak, rapor hakkında bilgi talep etti. Belediye başkanı Lokman ÇAĞIRICI da söz alarak rapor hakkında açıklayıcı bilgi verdi. Raporun, Komisyondan geldiği şekli ile kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

      Altı no´lu imar komisyonu raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Raporun komisyondan geldi şekli ile kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

       Yedi no´lu rapor görüşmeye açıldı. Grup başkan vekili Adnan USTA söz alarak, raporun Komisyonuna iadesini talep etti. Raporun tekrar İmar Komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

      Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, Meclis bir sonraki toplantısın 07 Ekim 2010 Perşembe günü saat 16.00´da yapılacağı ilan edildikten sonra katılanlara teşekkür edilerek, toplantıya son verildi.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013