04.10.2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI YILI

04.10.2021 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.


KARAR NO 82 Fen İşleri Müdürlüğünün, Hasta Nakil Ambulansı alımı ile alakalı talep değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu teklif; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.10.2021 tarihli toplantısında Müdürlüğünden geldiği şekliyle okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 83 İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 2021 yılında uygulanmakta olan ücret tarifesine; “ Bağcılarda ikamet eden vatandaşlardan yüzme bilmeyenlere yönelik ücretsiz yüzme kursu düzenlenir.” Maddesi eklenmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.10.2021 tarihli toplantısında Müdürlüğünden geldiği şekliyle okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 84 Özel Kalem Müdürlüğünün, Bayburt ili Arpalı Belediyesi ile “Kardeş Belediye” olunması ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.10.2021 tarihli toplantısında Müdürlüğünden geldiği şekliyle okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 85 Fen İşleri Müdürlüğünün, Bayburt ili Arpalı Belediyesine nakdi yardım yapılması ile alakalı hazırlamış olduğu teklif; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.10.2021 tarihli toplantısında Müdürlüğünden geldiği şekliyle okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 05.10.2021