05.07.2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI YILI

05.07.2021 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

  

KARAR NO 61 Fen İşleri Müdürlüğünün, Muş ili Malazgirt Belediyesinin nakdi yardım talebinin değerlendirilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3.  Toplantı yılı 05.07.2021 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde Müdürlüğünden geldiği şekliyle okutuldu. Teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 62 Fen İşleri Müdürlüğünün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şartlı hibe yardım talebinin değerlendirilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3.  Toplantı yılı 05.07.2021 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde Müdürlüğünden geldiği şekliyle okutuldu. Teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 63 Fen İşleri Müdürlüğünün, Muş ili Karaağaçlı Belediyesinin nakdi yardım talebinin değerlendirilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3.  Toplantı yılı 05.07.2021 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde Müdürlüğünden geldiği şekliyle okutuldu. Teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 64 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, Yetim Vakfı ile “Yetim ve Öksüz Çocuklar ile Annelerine Yönelik İşbirliği” Protokolü için belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI’ya temsil ve imza yetkisi verilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3.  Toplantı yılı 05.07.2021 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde Müdürlüğünden geldiği şekliyle okutuldu. Teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 08.07.2021