10.06.2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI YILI

10.06.2021 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.


KARAR NO 56 Tarife Komisyonunun, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün, 2021-2022 yılları ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Güneşli Mahallesi, Anafartalar Caddesi No: 9 Bağcılar adresinde hizmet veren Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım Evi, ücret tarifesinin 2020-2021 yılında aynı ücret tarifesinin uygulanması için belediye personeli 575,00 TL Diğer devlet memurları için 600,00 TL, serbest meslek erbabı için 675 TL olarak belirlenmesi, aynı aileden birden fazla kişinin çocuk bakım evine devam etmesi halinde ilk çocuk için tam ücret, diğer çocuklar için %10 indirimle ücret tarifesi uygulanmasının devam edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 10.06.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 57 İmar Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Çınar Mahallesi 328 ada, 8 parsel ve 329 ada, 11 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Çınar Mahallesi, 328 Ada 8 Parsel ve 329 Ada 11 Parsel sayılı taşınmazlar ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup,  komisyonumuzca müdürlüğünden geldiği şekliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 10.06.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 58  İmar Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün Merkez Mahallesi 416 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Merkez Mahallesi, 416 parsele ilişkin, 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planı değişikliği teklif incelenmiş olup, çevresiyle birlikte yeniden değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 10.06.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 59 İmar Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Mahmutbey Mahallesi 1748 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Mahmutbey Mahallesi, 1748 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 10.06.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 60 İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, 15 Temmuz Mahallesi 2617 ada, 1, 2 ve 3 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 2617 ada, 1, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup,  komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 10.06.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

 

Oluşturulma Tarihi : 11.06.2021