05.04.2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI YILI

05.04.2021 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO 30  Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, 05.04.2021 tarihli olağan toplantısının 1. Birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimine kadar görev yapacak olan Divan Katipliği için önce teklifler alındı. Teklif edilen adaylar arasında yapılan gizli oylama neticesinde;  Şükrü BİÇER ve Eyüp YILDIZ: 34  oy, Şennur ŞEN ve Orkun AYHAN ise 33’er oy alarak divan Katipliği üyeliklerine seçildiler.

KARAR NO 31  Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, 05.04.2021 tarihli olağan toplantısının 1. Birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince  Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimine kadar görev yapacak olan Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan vekillikleri için ayrı- ayrı teklif verildi. Önce Meclis 1. Başkan vekillikleri için yazılı teklifler okutuldu. Meclis 1. Başkan vekilliği için teklif edilen adaylar arasında yapılan gizli oylamada Sibel Betül BİRER: 32 oy,  alarak Meclis 1. Başkan Vekilliğine, 2. Başkan Vekilliğine teklif edilen Aysel ÇELİK BOZ için yapılan gizli oylama sonucunda 33 oy alarak Meclis 2. Başkan vekilliğine seçildi.

KARAR NO 32 Bağcılar Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, 05.04.2021 tarihli olağan toplantısının 1. Birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine göre; Encümen üyeliği için teklif edilen ve Nisan 2022 tarihine kadar bir yıllığına görev yapacak olan adaylar arasında yapılan gizli oylama sonucunda; Serpil UZUN: 32 oy, Şennur ŞEN: 32 oy ve Aydın ALTUN’da 32 oy alarak Encümen üyeleri olarak seçildiler.

KARAR NO  33 Bağcılar Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 05.04.2021 tarihli olağan toplantısının 1. Birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Nisan 2022 tarihine kadar görev yapacak olan İhtisas komisyonları belirlendi, belirlenen İhtisas Komisyonu üyelikleri için adaylar teklif edildi,  Teklif edilen üyeleri adı geçen komisyonlara üye olarak seçilmeleri işaretli oylamaya sunuldu ve aşağıya yazıldı.

1-) İmar Komisyonu Üyeleri: Hayati BAYRAM, Umut DURAK, Uğur ÖZÜBEK, Abdurrahman KEŞVELİOĞLU ve Metin HIZIROĞLU Oyçokluğuyla,

2-) Bütçe Komisyonu Üyeleri: Erdal yılmaz, Ayşe DEMİRHAN, Serkan HASER, Ziya YILMAZ ve Şükrü BİÇER oyçokluğuyla,

3-) Hukuk Komisyonu Üyeleri: Mehmet ŞİRİN, Orkun AYHAN, Yaşar YERLİKAYA, Cemal ÇELİK ve Fatma KIRATLI Oyçokluğuyla,

4-) Tarife Komisyonu Üyeleri: Zekai SÖNMEZ, Ercan ASLAN, Eşref ÇETİN, Ramazan Şerif FIRAT, Hüseyin KAHRİMANOĞLU oyçokluğuyla,

5-) Gençlik ve Spor  Komisyonu Üyeleri:  Umut DURAK, Eyüp YILDIZ, Ekrem GÜLLÜK, Hasan Hüseyin DÖNMEZ ve Yaşar YERLİKAYA Oyçokluğuyla,

6-) İnsan Hakları Komisyonu Üyeleri: Uğur ÖZÜBEK, Betül BİRER, Fatma KIRATLI, Mahir KARAKAŞ ve Ergül SİLLER oyçokluğuyla,

7-) Engelliler Komisyonu Üyeleri: Ferhat ÇİFTÇİ, Ercan ASLAN, İhsan KAYA, Abdurrahman KEŞVELİOĞLU ve Cemal ÇELİK Oyçokluğuyla,

8-) Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyeleri: Ali ERDOĞAN, Serkan KÜÇÜK, Ekrem GÜLLÜK, Mahir KARAKAŞ ve Aydın ALTUN oyçokluğuyla,

9-) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyeleri: Orkun AYHAN, Abdullah ÖZDEMİR, Serkan HASER, Şükrü BİÇER ve Serkan KÜÇÜK Oyçokluğuyla,

10-) Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu Üyeleri: Hayati BAYRAM, Ramazan Şerif FIRAT, İhsan KAYA, Serpil UZUN ve Metin HIZIROĞLU oyçokluğuyla,

11-) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri: Serpil uzun, Hasan Hüseyin DÖNMEZ, Ferhat ÇİFTÇİ, Eyüp YILDIZ ve Ergül SİLLER Oyçokluğuyla,

12-) Çevre ve Turizm Komisyonu Üyeleri: Abdullah ÖZDEMİR, Zekai SÖNMEZ, Erdal YILMAZ, Şennur ŞEN ve Rabia ÜÇTEPE KARAKÖSE oyçokluğuyla,

13-) Eğitim Komisyonu Üyeleri: Ali ERDOĞAN, Rabia ÜÇTEPE KARAKÖSE, Aysel ÇELİK BOZ, Ziya YILMAZ, Hüseyin KAHRİMANOĞLU Oyçokluğuyla,

14-) Sosyal Uyum Komisyonu Üyeleri:  Aysel ÇELİK BOZ, Ferhat ÇİFTÇİ, Eşref ÇETİN, Ekrem GÜLLÜK, İhsan KAYA oyçokluğuyla,

15-) Kadın- Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeleri: Ayşe DEMİRHAN, Şennur  ŞEN, Nesrin SERİNDAĞ, Fatma KIRATLI, Hafize Ayşe ÇELEBİ oybirliğiyle, 

KARAR NO 34 Denetim Komisyonu üyelerinden; Erdal YILMAZ, Umut DURAK ve Aysel ÇELİK BOZ tarafından hazırlanan 2020 Mali yılı Denetim komisyonu raporu, 5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereğince okutuldu. Ve Herhangi bir suç unsurunun olmadığına dair Belediye Meclisine bilgi verildi..

KARAR NO 35 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Serbay ÖZTÜRK’ün Strateji Geliştirme Müdürlüğüne atandığına dair Belediye Meclisine bilgi verilmesi için hazırlamış olduğu teklif  Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 05.04.2021 tarihli birleşiminde okutuldu ve Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

KARAR NO 36 Plan ve Proje Müdürlüğünün, Halk Sarayına isim verilmesi ile alakalı hazırlamış olduğu ve isminin Kadir TOPBAŞ olarak verilmesini talep ettiği teklifi; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3.  Toplantı yılı 05.04.2021 tarihli toplantısının 1.Birleşiminde Müdürlüğünden geldiği şekliyle okuldu, Teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 08.04.2021