04.03.2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI YILI

04.03.2021 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 16 Fen İşleri Müdürlüğünün, Yeni başkanlık binamızın bakım ve temizlik işlerinde kullanılmak üzere 30 metre çalışma yüksekliğine sahip 1 adet Örümcek Platform aracına ihtiyaç olduğundan,  237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi gereği söz konusu, 2020 model, PTY 305 F Tip Örümcek Platformun satın alınması için Belediye Meclisinden yetki alınması ile alakalı hazırlamış olduğu teklif; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.03.2021 tarihli toplantısında  müdürlüğünden geldiği şekliyle, işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 17  Hukuk Komisyonunun, Fen İşleri Müdürlüğünün, Şartlı bağış protokolü hakkında hazırlamış olduğu ve  Gül İstanbul Evleri Site Yönetiminin başvurusu ile Güneşli Mahallesi 2501 ada, 32 parselde bulunan ve başkanlığımıza ait araç otoparkını 20 yıllığına kullanma karşılığında çocuk oyun parkı yapma talepleri yerinde görülmediğinden, dosyanın müdürlüğüne iadesine karar verilmiştir. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.03.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 18  Hukuk Komisyonunun, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, İstanbul Kalkınma Ajansı Tarafından Sunulan “Geleceğim Ellerimde” projesi için Başkan Yardımcısı Mehmet ŞİRİN’e temsil, imza ve ilzama yetkisi verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun Diğer kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı 75. Maddesi gereğince Başkan Yardımcısı Mehmet ŞİRİN’e temsil, imza ve ilzama yetkisi verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.03.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 19  Hukuk Komisyonunun, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, İstanbul Kalkınma Ajansı Tarafından Sunulan “Spora Başla Sağlıklı Yaşa” Projesi” için Başkan Yardımcısı Mehmet ŞİRİN’e temsil, imza ve ilzama yetkisi verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun Diğer kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı 75. Maddesi gereğince Başkan Yardımcısı Mehmet ŞİRİN’e temsil, imza ve ilzama yetkisi verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.03.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 20  Hukuk Komisyonunun, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, İstanbul Kalkınma Ajansı Tarafından Sunulan “Erişilebilir Bilim Projesi”  için Başkan Yardımcısı Mehmet ŞİRİN’e temsil, imza ve ilzama yetkisi verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun Diğer kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı 75. Maddesi gereğince Başkan Yardımcısı Mehmet ŞİRİN’e temsil, imza ve ilzama yetkisi verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.03.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 21 Hukuk Komisyonunun, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, İstanbul Kalkınma Ajansı Tarafından Sunulan “Engelsiz Havuz Projesi”  için Başkan Yardımcısı Ali ERDOĞAN’a temsil, imza ve ilzama yetkisi verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun Diğer kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı 75. Maddesi gereğince Başkan Yardımcısı Ali ERDOĞAN’a temsil, imza ve ilzama yetkisi verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.03.2021 tarihli toplantısında  komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 22  Hukuk Komisyonunun, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, İstanbul Kalkınma Ajansı Tarafından Sunulan “Geleceğe Adım Akademisi”  projesi için Başkan Yardımcısı Mehmet ŞİRİN’e temsil, imza ve ilzama yetkisi verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun Diğer kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı 75. Maddesi gereğince Başkan Yardımcısı Mehmet ŞİRİN’e temsil, imza ve ilzama yetkisi verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.03.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 23  Hukuk ve İmar Komisyonlarının, Plan ve Proje Müdürlüğünün,  15 Temmuz Mahallesi 2617 ada, 7 parselde kalan taşınmazın satışı talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 15 Temmuz Mahallesi 2617 ada, 7 parsel sayılı yerde bulunan 4.736,23 m2 alanlı belediyeye ait taşınmazın 15.02.2019 tarihli  1/1000 ölçekli uygulama imar planında Trafo alanında kalan taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satış işlemenin yapılması komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.03.2021 tarihli toplantısında komisyonlardan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 24  Tarife Komisyonunun, Sağlık İşleri Müdürlüğünün, ilaçlama hizmetleri 2021 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi ile alakalı hazırlamış olduğu ve  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde ’’Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından; ilgili Müdürlüğün; 2021 yılında uygulanması istenilen, İlaçlama Hizmetleri İşlemleri için belirlemiş olduğu ücret tarifesi incelenmiş olup, rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.03.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 25  İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Çınar Mahallesi 263 ada, 38 ve 39 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, Çınar Mahallesi, 263 ada 31 parsel ile alakalı ilgilisince bahse konu parselin kısmen Tali İş Merkezi kısmen de konut alanından Ticaret-Konut Alanına (TİCK) alınması şeklinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi (TEKLİF-34879496) komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.03.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 26 İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Fatih Mahallesi 1686 ada, 38 ve 39 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve  Askı süresi içerisinde 1686 ada 39 parsel sahibi tarafından Bağcılar İlçesi, Fatih Mahallesi, 1686 ada 39 parselin Belediye Hizmet Alanında kalan kısmının imara açılması şeklindeki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifine (PİN:UİP-560,184) ilişkin itiraz, komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.03.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

KARAR NO 27  İmar Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Hürriyet Mahallesi 245ds2b pafta, 2034, 2035 ve 2813 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 245DS2B pafta, 2034, 2035 ve 2813 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin plan tadilatı değişikliği teklifi incelenmiş olup; “plan değişikliği onanma sınırı içindeki parseller tevhit edilmeden uygulama yapılamaz” plan notu ilavesiyle komisyonumuzca tadilen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.03.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 28  İmar Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Mahmutbey Mahallesi 3275 ada, 6 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve  Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 3275 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup; ilave yapı yoğunluğu getirmediğinden komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.03.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 29  İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, 15 Temmuz Mahallesi 2566 ada, 60 ve 92 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 2566 ada 92 parsel sayılı taşınmaz komşuluğunda yer alan 2566 ada 60 parsel sayılı taşınmazın Genel Otopark Alanında kalan kısmının iptal edilerek Bitişik Nizam 4 kat (B-4) Konut Alanına alınması, donatı alanı sınırının 60 parselin güney sınırına kaydırılması ve 60 parsele denk gelen çekme mesafesinin yeni donatı alanı sınırına göre yeniden düzenlenmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi (TEKLİF-34572433), incelenmiş olup, “parka geçiş yolu olarak kullanılmak üzere, ek krokide gösterildiği şekilde irtifak hakkı tesis edilmek kaydıyla” komisyonumuzca tadilen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.03.2021 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle  işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 05.03.2021