04.01.2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI YILI

04.01.2021 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

  

KARAR NO 1 Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi için Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı, 04.01.2021 tarihli olağan toplantısının 1. Birleşiminde Meclis üyelerinden; Zekai SÖNMEZ, Metin HIZIROĞLU ve Şennur ŞEN’in teklifiyle Denetim Komisyonunun 3 kişiden oluşması teklif ettiler. Teklif oylandı ve oybirliğiyle kabul edildikten sonra, Şükrü BİÇER, Abdurrahman KEŞVELİOĞLU ve Uğur ÖZÜBEK’in yazılı teklifiyle Denetim Komisyonu üyeliklerine; Erdal YILMAZ, Aysel Çelik BOZ ve Umut DURAK teklif edildiler. Teklif edilen adaylar için yazılan gizli oylama neticesinde; Erdal YILMAZ 27 oy, Aysel Çelik BOZ 27 oy ve Umut DURAK 27 oy alarak, Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildiler.

 

KARAR NO 2  Meclis üyelerinden; Zekai SÖNMEZ, Mehmet TUNÇER ve Hüseyin KAHRİMANOĞLU tarafından sunulan ve Ağustos 2021 tarihinin Belediye Meclisinin tatil ilan edilmesi ile alakalı yazılı teklif önergesi, Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 3. Toplantı yılı 04.01.2021 tarihli toplantısında teklif edildiği şekliyle okutuldu. Teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 05.01.2021