10.12.2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI YILI

10.12.2020 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

KARAR NO 69 Hukuk Komisyonunun, Zabıta Müdürlüğü Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Tembihnamesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Adı geçen müdürlükçe hazırlanan; Zabıta Müdürlüğünün, Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Tembihnamesinin belirlenmesi ile alakalı teklifi ve eki müdürlük personelinin uygulayacağı Tembihname, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) bendi gereğince Komisyonumuzca incelenmiş olup, müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.12.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 KARAR NO 70 Hukuk Komisyonunun,  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Geçici işçilerin yıllık çalışma vizelerinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5620 Sayılı Kanunun 2. Maddesi gereği, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre rapor ekinde sunulan ve sözleşmeli statüye göre çalışan işçi personelin; 4 x 12 = 48 Adam/Ay hesabına göre çalıştırılmaları Komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.12.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 71  Hukuk Komisyonunun, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Müdürlük uhdesinde bulunan işletmelerin serbest tarifeye geçmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Adı geçen Müdürlüğü bağlı park işletmelerinde; dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu pandemi süreci ve buna bağlı olarak ilgili genelgeler doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin işletmeler tarafından uygulanması, bu bağlamda işletmelerin de çeşitli uygulama farklılıklarının olması, sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında önem arz ettiği anlaşıldığından, işletmelerde serbest tarife uygulamasına geçilmesi, söz konuşu işletmelerin belirlemiş olduğu tarifeyi ilgili müdürlüğü bildirmesi ve bu şekilde denetlemelerinin sağlanması komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.12.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 72 Tarife Komisyonunun, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2021 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlgili Müdürlüğün, 2021 yılında alınmasını teklif ettiği ücret miktarlarını incelenmiş olup, Müdürlüğünün geldiği şekliyle aynen uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.12.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 73 Tarife Komisyonunun, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 2021 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlgili Müdürlüğün, 20201yılında alınmasını teklif ettiği Çocuk Bakım Evi, Yüzme Havuzları ve Hamam ücret tarifesi ekte sunulmuş şekliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.12.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 74 Tarife Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün 2021 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlgili Müdürlüğün, 2021 yılında alınmasını teklif ettiği ücret miktarlarını incelenmiş olup, Rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.12.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 75 Tarife Komisyonunun, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2021 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlgili Müdürlüğün, 2021 yılında alınmasını teklif ettiği harç miktarlarını incelenmiş olup, rapor ekinde sunulmuş şekliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.12.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 76 Tarife Komisyonunun, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, 2021 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde; “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlgili Müdürlüğün, 2021 yıllarında alınmasını teklif ettiği ücret tarifesi incelenmiş olup, rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.12.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 77 Tarife Komisyonunun, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2021 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlgili Müdürlüğün, 2021 yılında alınmasını teklif ettiği ücret tarifesi miktarlarını incelemiş olup, rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 10.12.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 11.12.2020