05.11.2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI YILI

05.11.2020 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

KARAR NO 66 Hukuk Komisyonunun,  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, norm kadro iptal ihdas işlemlerinin yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 05.11.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 67 Tarife Komisyonunun,  Yazı İşleri Müdürlüğünün, Evlendirme İş ve İşlemlerinin 20201 Yılı Ücret Tarifesinin Belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve İlgili Müdürlüğün; 2021 yılında Evlendirme Memurluğunca gerçekleştirilecek olan nikah kıyma iş ve işlemleri için belirlemiş olduğu ücret tarifesini incelenmiş olup, aşağıya yazıldığı şekliyle uygun bulmuştur. Belediye Meclisinin onayına arz olunur.


2021 YILI EVLENDİRME İŞLEMLERİ FİYAT TARİFESİ

 

 

Hafta İçi

Kom. Uygun Görülen

2021 Yılı

 

Hafta Sonu

Kom. Uygun Görülen

2021 Yılı

İzin Belgeli

İlçe dışından Gelenler için

Kom. Uygun Görülen

2021

Gelincik Nikah Salonu

200,00

450,00

-

İzin Belgeli Gelincik Salonu

400,00

600,00

-

Gül Salonu

450,00

500,00

 700,00

Bahçe Salonu

450,00

500,00

 700,00

Kültür Merkezi

450,00

500,00

700,00

Kokteyl

450,00

500,00

 700,00

Bölge İçi Düğün Salonu

450,00

500,00

700,00

Bölge Dışı Düğün Salonu

800,00

 800,00

1.000,00

Bölge içi Otel

800,00

 800,00

1.000,00

Bölge Dışı Otel ve Gemi

800,00

1.000,00

 1.200,00

Yabancı + Türk  Olanlar

300,00

500,00

800,00

İkisi Yabancı Olanlar

500,00

 800,00

 1.000,00

 

  • Fiyatlara Evlilik Cüzdanı bedeli dahildir.
  • Engelli Raporunu (%40 ve üzeri engelli raporunu)  ibraz eden vatandaşlar ile Gazi ve Şehit Ailesinin birinci derece yakınlarından sadece evlilik cüzdanı bedeli tahsil edilir. 

Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 05.11.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 68 İmar Komisyonunun,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Sancaktepe Mahallesi 966 Sokak isimli sokak aksının güncelleme talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Komisyonumuzca teklif incelenmiş olup, ek paftada belirtilen talebin imar planlarında herhangi bir değişiklik oluşturmadığı, 966 Sokak ile Birlik Caddesinin birleşmesine ilişkin güncelleme içermekte olduğu tespit edilmiş olup, Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 05.11.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 06.11.2020