08.10.2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI YILI

08.10.2020 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

KARAR NO 59 Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Muş ili Bulanık ilçesi, Sarıpınar Belediyesinin “Kardeş Belediye” talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu teklif; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 08.10.2020 tarihli toplantısında Müdürlüğünden geldiği şekliyle okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 60 Strateji Geliştirme Müdürlüğünün; Mardin ili Yeşilli Belediyesinin, Kardeş Belediye talebinin değerlendirilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 08.10.2020 tarihli toplantısında Müdürlüğünden geldiği şekliyle okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 61 Strateji Geliştirme Müdürlüğünün; Sarıpınar Belediye Başkanlığının malzeme yardımı talebinin değerlendirilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 08.10.2020 tarihli toplantısında Müdürlüğünden geldiği şekliyle okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 62 Strateji Geliştirme Müdürlüğünün; Muş ili Karaağaçlı Belediyesinin “Kardeş Belediye” talebinin değerlendirilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 08.10.2020 tarihli toplantısında Müdürlüğünden geldiği şekliyle okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 63 Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2021 mali yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve gelir ve gider hazırlık bütçesi itibari ile 550.000.000.00 TL’ye bağlandığı, Analitik Bütçe Tekniğine ve Yönetmelikte belirtilen hususlara uyularak hazırlanmış şekliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor ve eki bütçe kararnamesi; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı Ekim ayı olağan toplantısının 08.10.2020 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde komisyondan geldiği şekliyle gelir-gider bütçe kalemleri ve bütçe kararnamesi madde-madde okundu, oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 64 Hukuk Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Mahmutbey Mahallesi 1787 ada, 1 parselde bulunan alanın İl Sağlık Müdürlüğüne süreli tahsis edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Mahmutbey Mahallesinde mülkiyeti başkanlığımıza ait uygulama imar planlarında Teknik Alt Yapı Alanında (TAY) kalan  1787 ada 1 parselde bulunan 150,00 m2 alanlı kısmın, T.C. Sağlık Bakanlığı (İl Sağlık Müdürlüğüne) 5 (beş) yıl süreyle tahsis edilmesi  komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 08.10.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 65 Hukuk Komisyonunun, Fen İşleri Müdürlüğünün, Kırıcı-Kazıcı nitelikli iş makinası alımı ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Her yıl Bütçe Kanuna bağlı (T) cetvelinde kurumların satın alacakları taşıtların cins ve özellikleri, asgari ve azami satın alma bedelleri gösterilir. Denilmektedir. Yapılan incelemede, anılan aracın başkanlığın bütçesinde bulunan (T) cetvelinde açıklanan üst sınırı geçmediği anlaşılmış olup, 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi gereğince de Belediye Meclisinde karar alınması gerektiği anlaşıldığından, bir adet CAT Marka, 2020 Model 432 tip Kırıcı- Kazıcı nitelikli İş Makinası aracının alınması, ilgili Müdürlüğün talebi doğrultusunda komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı 08.10.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 09.10.2020