05.02.2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI YILI

05.02.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO 15  Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediye başkanına borçlanma yetkisi verilmesi ile alakalı hazırlamış olduğu teklif; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, şubat ayı toplantısının 05.02.2018 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul eldi.  

Oluşturulma Tarihi : 08.02.2018