04.01.2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI YILI

04.01.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO 4 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Emniyet Müdürlüğünün 27 adet Connet tipi binek araç talebinin karşılanmışı hususunda hazırlamış olduğu teklif; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 04.01.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul eldi.  

 

KARAR NO 5  Yazı İşleri Müdürlüğünün, Denetim Komisyonunda görevlendirilecek uzman personel ücretlerinin belirlenmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 04.01.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul eldi. 

 

KARAR NO 6 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, Hayrat Vakfı ile birlikte “Gençler Osmanlıca Yarışıyor” projesi gerçekleştirebilmesi için belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI’ya temsil ve ilzama yetkisi verilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 04.01.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul eldi. 

 

KARAR NO 7  Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Bankalarda başkanlığımız adına açılan hesapların kamu yararına tahsis edilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 04.01.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul eldi. 

 

KARAR NO 8  Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yavuzselim Mahallesi 10/6 Sokak no: 4-6 (1083 ada 1 parselin) Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne süreli tahsis edilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 04.01.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul eldi. 

 

KARAR NO 9 Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış oldu ve Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ücret tavanı olarak verilmesi uygun bulunmuştur şeklinde hazırlamış olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 04.01.2018  tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 10  Tarife Komisyonunun; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulunmuştur şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 04.01.2018  tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 11 İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, 15 Temmuz Mahallesi F21c22a2c pafta, 3233 ada 6 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 15 Temmuz Mahallesi, F21c22a2c pafta, 3233 ada, 6 parseldeki çekme mesafelerinin 5 m’den 3 m’ye düşürülmesi ile alakalı 1/1000 ölçekli plan değişikliği (PİN:UİP-560,124), komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 04.01.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

 

KARAR NO 12  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yıldıztepe Mahallesi F21c23a4d pafta, 908 ada, 13, 14, 15, 16, 19, 39, 40, 42 parseller ile 909 ada, 24, 25, 26 ve 27 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Yıldıztepe Mahallesi, F21c23a4d pafta, 908 ada, 13, 14, 15, 16, 19, 38, 39, 40, 42 parsel sayılı taşınmazlar ile 909 ada, 24, 25, 26, 27 parsel sayılı taşınmazlarda yer alan İlköğretim Tesis Alanının çekme mesafelerinin 5.00 metreden 3.00 metreye düşürülmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (UİP-560, 125)  teklifi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 04.01.2018  tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

 

KARAR NO 13 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yüzyıl Mahallesi F21c18d1a pafta, 2251 ada, 1 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Yüzyıl mahallesi, F21c18d1a pafta, 2251 ada, 1 parsel ile 2251 ada, 2 ve 21 parseller arasındaki Kademe Hattının iptal edilerek Kademe Hattının batısında y er alan, 2251 ada, 1 parselin A-4 (ayrık nizam dört kat) olan yapılaşma simgesinin ada yapılaşma şartlarına göre B-4 (Bitişik nizam dört kat) yapılaşma simgesine alınması ile alakalı 1/1000 ölçekli plan değişikliği (PİN:UİP-560,119) komisyonumuzca komşu parsellerle Kentsel Dönüşüm yapılması için Müdürlüğüne iade edilmesi şeklinde uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 04.01.2018  tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 14 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Hürriyet Mahallesi F21c22b4d pafta, 2813 ada, 2 ve 3 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Hürriyet Mahallesi, F21c22b4d pafta,  2813 ada, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin, ilgilisi tarafından hazırlattırılan, uygulama imar planı değişiklik teklifi ile alakalı komisyonumuzca komşu parsellerle Kentsel Dönüşüm yapılması için Müdürlüğüne iadesi şeklinde karar verilmiştir. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 04.01.2018  tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 05.01.2018