02.01.2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
KARAR NO 01  Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2018 Yılı Denetim Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması ile alakalı teklifi, Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 02.01.2018 tarihli olağan toplantısının 1. Birleşiminde görüşmeye açıldı. Meclis üyelerinden Mehmet ŞİRİN, Muhammed Said ELKONCA ve Abdurrahman KEŞVELİOĞLU’nun teklifiyle Denetim Komisyonun 3 kişiden oluşmasını teklif ettiler. Teklif oylandı ve oybirliğiyle kabul edildikten sonra yine aynı meclis üyelerinin teklifiyle Denetim Komisyonu üyeliklerine Erdal YILMAZ, Süleyman GÜNEŞ ve Uğur ÖZÜBEK teklif edildiler. Teklif edilen adaylar için yapılan gizli oylama neticesinde; Erdal YILMAZ 42 oy, Uğur ÖZÜBEK 40 oy ve Süleyman GÜNEŞ de 39 oy alarak, Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildiler.

 

KARAR NO 02 Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393/20. Maddesinin 2. Bendi gereğince Belediye Meclisinin tatil yapacağı zamanın belirlenmesi ile ilgili olarak, meclis üyelerinden; Hasan Hüseyin DÖNMEZ, Abdulkadir BİLGİÇ ve Cem KILIÇ’ın Ağustos 2018 tarihinin, Belediye Meclisinin tatil yapacağı ay ilan edilmesiyle ilgili yazılı teklif önergeleri; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı 02.01.2018 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO  03  Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Başak A.Ş.’ye kredi kullanabilmesi hususunda garantörlük limiti kefalet yetkisi verilmesi ile alakalı teklifi, Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı 02.0142018 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 04.01.2018