09.11.2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI YILI

09.11.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.


KARAR NO  93  Hukuk Komisyonunun; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, Bağcılar geneli iç mekan ve çevre temizlik hizmet alım ihalesi için yetki alınması ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Ümüt YURDAKUL söz alarak, Komisyon raporunun görüşü kısmındaki, Bağcılar geneli iç mekan ve çevre temizlik hizmeti ibaresinin, “Bağcılar genelindeki iç mekan ve çevre temizlik hizmeti… şeklinde düzeltilmesi ve diğer kısımlarının aynı kalması şeklindeki değişiklik teklif ettiği rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 09.11.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 94 Tarife Komisyonunun; Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Veteriner ve İlaçlama Hizmetleri tarifesinin 2018 yılı ücretlerinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve ekte sunulmuş haliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 09.11.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 95 Tarife Komisyonunun; Yazı İşleri Müdürlüğünün, Nikah kıyma iş ve işlemlerinin 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve raporda sunulmuş haliyle uygun bulunmuştur Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 09.11.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 96 İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün Bağlar Mahallesi 2845 ada, 14-15-16-17-18-19-20-21, 38 parseller ile 2372 ve 2373 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 Uygulama İmar Planında Bağlar Mahallesi, 2845 ada 19,20 ve 21 parsellerin cephe alabilmesi için yol alanın kapatılması, yol alanının B-4 Tali İş Merkezi Alanı olarak imarlı hale getirilmesi, kapatılan yol alanına eş büyüklükte park ve trafo alanının belediye mülkiyetinde yer alana 2373 parsel bünyesinde donatı olarak ayrılması ile alakalı 1/1000 ölçekli plan değişikliği, komisyonumuzca aynen uygun görülmüştür. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 09.11.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 97 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, 15 Temmuz Mahallesi F21c22a1c pafta, 2342 ada da plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 15 Temmuz mahallesi, F21C22A1C pafta, 2342 ada  ve 3146 ada üzerinde bulunan spor tesis alanının, 10 metre olan çekme mesafelerinin iptal edilerek, 5 metre olarak yeniden düzenlenmesi şeklindeki  Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi (PİN:UİP-560,118):  Bahar Caddesi  tarafındaki, 10 metre olan çekme mesafesinin korunarak, diğer cephelerdeki çekme mesafesinin, 5 metre olarak düzenlenmesi şeklinde,  komisyonumuzca tadilen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 09.11.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 98 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, Uluslararası Barikat Film Festivaline katılım için belediye başkanı Lokman ÇAĞIRICI’ya temsil ve ilzama yetkisi verilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 09.11.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 99  Meclis üyelerinden; Mehmet ŞİRİN, Fethi BAŞARANOĞLU ve Ali BOZKURT tarafından “Sosyal Uyum Komisyonu” kurulması ile alakalı hazırlamış olduğu yazılı teklif önergesi görüşmeye açıldı. Oylandı kurulması oybirliğiyle kabul edildi. Yine aynı üyeler tarafından komisyonun beş kişiden oluşması ve Abdulhamit DURSUN, Süleyman GÜNEŞ, Muhammed Said ELKONCA, Hacer YILMAZ ve Ümüt YURDAKUL tarafından oluşması teklif edildi. Teklif edilen üyelerin komisyona seçilmesi işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 10.11.2017