02.10.2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI YILI

02.10.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 83  Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Bankalarda başkanlığımız adına bulunan hesapların kamuya tahsis edilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı 02.10.2017 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

Oluşturulma Tarihi : 05.10.2017