07.09.2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI YILI

07.09.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO 66 Plan ve Bütçe Komisyonunun; Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 5393/41. Maddesi gereğince 2018 yılı Performans Programının görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve komisyonca uygun bulunan rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 67 Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 68 Hukuk Komisyonunun; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Sosyal tesisler hizmet alımı ihale işlemleri için yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve yasal süreyi geçmediği için uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 69 Hukuk ve İmar Komisyonlarının, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Başvuru İletişim Merkezi Personel ve Eğitim Hizmet Alımı ihale işlemleri için yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve yasal süreyi geçmediği için uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 70 Hukuk Komisyonunun, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Yemek ihale işlemleri için yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve yasal süreyi geçmediği için uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 71 Hukuk Komisyonunun, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, güvenlik ihale işlemleri için yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve yasal süreyi geçmediği için uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 72 Hukuk Komisyonunun, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, temizlik ihale işlemleri için yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve yasal süreyi geçmediği için uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi. 

KARAR NO  73 Hukuk Komisyonunun, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Araç kiralama ve şoför personel çalıştırma işlemleri için ihale yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve yasal süreyi geçmediği için uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 74 Hukuk Komisyonunun; Fen İşleri Müdürlüğünün, Yol bakım ve onarım işi hizmet alımı ihale işlemleri için ihale yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve yasal süreyi geçmediği için uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 75 Hukuk Komisyonunun; Fen İşleri Müdürlüğünün, Kış çalışmalarında kullanılmak üzere kamyon-kamyonet ve iş makinesi kiralama ihale işlemleri için yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve yasal süreyi geçmediği için uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 76 Tarife Komisyonunun; İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün, 2017-2018 Eğitim öğretim dönemi kreş hizmetleri ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 2017-2018 döneminde, belediye personeli için 520 TL Devlet Memurları için 540 TL serbest meslek sahipleri için 600 TL olarak belirlenmesi, aynı aileden birden fazla kişinin Çocuk Bakım Evine devam etmesi halinde ilk çocuk için tam ücret, diğer çocuklar için %10 indirimli ücret uygulanması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 77 Hukuk ve İmar Komisyonlarının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yavuzselim Mahallesinde yer alan 977 numaralı sokak aksının değiştirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve sokak aksının değiştirilmesinin yerinde bulunduğuna dair görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 78 Hukuk ve İmar Komisyonlarının, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Güneşli mahallesinde yer alan 1239 ve 1248 numaralı sokakların iptal edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve planlarda yol alanında kalmadığından kaldırılmasının uygun  bulunduğu şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 79 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün Kirazlı Mahallesi 2695 ada, 1, 2, 3, 23, 39 parseller 2652 ada, 1 parsel, 2902 ve 2695 ada, 39 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Kirazlı mahallesi, F21C22B2D-F21C22B3A paftalar, 2695 ada, 1,2,3,23 ve 39 parsel sayılı taşınmazlar, 2652 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz, 2092 parsel sayılı taşınmaz ve 2695 ada, 39 parsel sayılı taşınmazın güneyinde yer alan tescil harici alanla alakalı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN:UİP-560,112) komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 80 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün 15 Temmuz Mahallesi F21c22a3b pafta, 2566 ada, 92, 95, 97, 99 ve 60 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 12.05.2017 onanlı tadilli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 15 Temmuz Mahallesi, F21c22a3b pafta, 2566 ada, 92,95,97,99 parseller ve 60 parselin bir kısmı ile bir kısım tescil dışı alanın 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında  Belediye Hizmet Alanından Genel Otopark Alanına alınması şeklindeki komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 81 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün Bağlar Mahallesi 3157 ada, 7 (eski 2248 ve 2252) parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 13.01.2017 onanlı tadilli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi, 3157 ada, 7 (eski 2248 ve 2252) parselin sosyal kültürel tesis alanından özel sosyal kültürel tesis alanına alınması ile alakalı ilgilisince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN:UİP-560,112) komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 82 İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, İmar Plan notlarının yapılaşma hükümlerinin 1. Maddesinde değişiklik yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 Uygulama İmar Planı Plan notlarının Yapılaşma Hükümlerinin 1. Maddesinin "Ancak PH, MİA, TIM ve MIA-1, kısmen TIM kısmen konut alanında kalan ," şeklinde değiştirilmesi ile alakalı 1/1000 ölçekli plan değişikliği komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, 07.09.2017 tarihli toplantısında, Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile işaretli oylamaya sunuldu oyçokluğuyla kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 11.09.2017