05.06.2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI YILI

05.06.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR. 

 

KARAR NO 40  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Zeynep GEDİKOĞLU’na Polonya kütüphanelerini inceleme seyahatine katılması için görev pasaportu talebinin karşılanması ile alakalı hazırlamış olduğu teklif; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı 05.06.2017 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 41 Plan ve Proje Müdürlüğünün, Bağlar Mahallesi 3134 ada, 9 parselde bulunan taşınmazın Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığına üç yıl süreli tahsis edilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı 05.06.2017 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

Oluşturulma Tarihi : 06.06.2017