03.04.2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI YILI

03.04.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 26  5393/33. Maddesi gereğince Nisan 2018 yılına kadar bir yıllığına görev yapacak daimi encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde teklif edilen adaylardan; Kemal YETİŞEN: 30 oy, Abdülhamit DURSUN: 34 oy, Abdurrahman KEŞVELİOĞLU : 34 oy, Kemal KESER : 4 oy almış olup, bu oylama neticesinde en fazla oyu alan Kemal YETİŞEN, Abdülhamit DURSUN ve Abdurrahman KEŞVELİOĞLU daimi encümen üyeliklerine seçildiler.  

KARAR NO 27  5393/24, Maddesi gereği önce 14 komisyon kurulmasına karar verildi daha sonra komisyonların beşer kişiden oluşması teklif edildi. Teklif kabul edildikten sonra önce İmar Komisyonuna; Ali BOZKURT, Abdullah ÖZDEMİR, Rabiye Üçtepe KARAKÖSE, Muhammed Ali YILMAZ ve Ali ERDOĞAN. Plan ve Bütçe Komisyonuna; Erdal YILMAZ, Necati KAHRAMAN, Metin KİLİK, Süleyman GÜNEŞ, Mahir KARAKAŞ, Hukuk Komisyonuna; Uğur ÖZÜBEK, Aysel Çelik BOZ, Abdülhamit DURSUN, Hamit AKÇAY ve Mehmet GÜLERYÜZ. Tarife Komisyonuna; Aysel Çelik BOZ, Mehmet ÇETİN, Nursel KAYABAŞI, Selim KORKMAZ ve İsmet ARSLAN. Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerine; Mehmet ÇETİN, Kamil ALTAY, Ramazan Şerif FIRAT, İdris TOP, Muhammed Ali YILMAZ. İnsan Hakları Komisyonuna; Uğur ÖZÜBEK, Sultan HIZIROĞLU, Aynur ALGÜL, Selim KORKMAZ ve Harun ÇİFTÇİOĞLU. Engelliler Komisyonu üyeliklerine; Aynur ALGÜL, Zeki DOĞAN, İsmet ARSLAN, Hacer YILMAZ ve Harun ÇİFTÇİOĞLU. Ulaşım ve Trafik Komisyonu üyeliklerine; Mehmet GÜLERYÜZ, Kemal YETİŞEN, Cemal ÇELİK, Cuma DURAK ve Ali ERDOĞAN. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komisyonu üyeliklerine; Hamit AKÇAY, Sultan HIZIROĞLU, Süleyman GÜNEŞ, Metin KİLİK ve Ramazan Şerif FIRAT. Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu üyeliklerine; Abdullah ÖZDEMİR, Cemal ÇELİK, Eşref ÇETİN, Muhammed Said ELKONCA ve Cuma DURAK. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyeliklerine; Zeki DOĞAN, Eşref ÇEATİN, Sümeyra DOĞAN, Harun ÇİFTÇİOĞLU ve Abdurrahman KEŞVELİOĞLU. Çevre ve Turizm Komisyonu üyeliklerine; Erol YILDIRIM, Ali BOZKURT, Muhammed Said ELKONCA, İdris TOP ve Erdal YILMAZ. Eğitim Komisyonu üyeliklerine; Hamit AKÇAY, Hacer YILMAZ, Mahir KARAKAŞ, Erol YILDIRIM ve Nursel KAYABAŞI. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliklerine de Sümeyra DOĞAN, Rabiye Üçtepe KARAKÖSE, Aysel Çelik BOZ, Hamit AKÇAY ve Mahir KARAKAŞ teklif edildiler. Teklif edilen isimlerin adı geçen komisyonlar seçilmesi ayrı-ayrı oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildiler.

KARAR NO 28 Denetim Komisyonu üyeleri; Uğur ÖZÜBEK, Muhammed Ali YILMAZ ve Erdal YILMAZ tarafından 5393/25. Maddesi gereğince hazırlanan 2016 mali yılı denetim komisyonu raporu, Meclis Başkanlığınca okutuldu, herhangi bir suç unsuru olmadığı hakkında meclise bilgi verildi.

KARAR NO 29 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Kardeş şehirlerimizden Buzim ve Celic şehirlerine iki adet Türkçe sınıf oluşturulması için nakdi yardım yapılması ile alakalı teklifi, Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı 03.04.2017 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

KARAR NO 30 Fen İşleri Müdürlüğünün, Mardin ili Nusaybin Belediyesine malzeme yardımı yapılması ile alakalı teklifi, Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı 03.0342017 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 31 Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Akıllı ilaç kullanımı konusunda işbirliği yapılması için hazırlanan projeye ortak olması için belediye başkanına yetki verilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı 03.04.2017 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 03.04.2017