09.03.2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI YILI

09.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

  

KARAR NO 19 Hukuk Komisyonunun; Fen İşleri Müdürlüğünün, Araç ve makinaların tamir ve bakımının yapılması işi için ihale yetkisi verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Fen İşleri Müdürlüğünün, Araç Makinalarının Tamir ve Bakım Yapılması İşi ihalesi işleminin; 5393 sayılı Belediye Kanununun, Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67. Maddesinde bahsi geçen yasal süreyi geçmediği anlaşıldığından, ilgili Müdürlüğün teklifi doğrultusunda 868 iş gününü kapsayacak şekilde yapılması aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 09.03.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 20 Hukuk Komisyonunun; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, Bağcılar geneli çevre temizlik hizmetleri işi için ihale yetkisi verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, Bağcılar Geneli Çevre Temizlik Hizmetleri işi ihalesi işleminin; 5393 sayılı Belediye Kanununun, Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67. Maddesinde bahsi geçen yasal süreyi geçmediği anlaşıldığından, ilgili Müdürlüğün teklifi doğrultusunda 760 iş gününü kapsayacak şekilde yapılması aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 09.02.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 21 Tarife Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, 2017 yılı ücret tarifesinin, Parsel Bazında Temin Etüt Raporları Onay İşlemleri Ücret Tarifesi kısmında düzenleme yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Belediye Meclisince kabul edilen 2017 yılı ücret tarifesinin, Parsel Bazında Zemin Etüt Raporları Onay İşlemleri Ücret Tarifesi kısmının aşağıya yazıldığı şekliyle düzenleme yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

 

PARSEL BAZINDA ZEMİN ETÜT RAPORLARININ ONAY İŞLEMLERİ

PARSEL ALANI

2017 Müd. Teklifi

 

2017 Yılı

Kom.Uygun Bulunan

0-500 m2

862,40

862,40

501-1.500 m2

1.437,48

1.437,48

1501-3.000 m2

3,593,70

3.593,70

3.001-6.000 m2

10.348,80

10.348,80

6.001-10.0000 m2

17.249,76

17.249,76

10.000 m2 üstü alanlar için

M2 birim fiyatı 1,8 TL.

M2 birim fiyatı 1,8 TL.

Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 09.02.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 22 İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Güneşli Mahallesi F21c22b4b – F21c22b4c paftalar, 2972 ada, 21-30-31 parseller ile 21 parselin batısındaki tescil harici alan ile 1619- 1620- 1623- 1624- 1629- 1630 ve 1631 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 26.09.2016 onanlı tadilli nazım imar planına (NİP-2929,42) istinaden hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi (PİN:UİP-560,99) aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 09.03.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.  

KARAR NO 23 İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kemalpaşa Mahallesi 1449 ada, 23 parsel ile 3412 ada, 7 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi Kemalpaşa Mah. 1449 ada 23 parsel ile 3412 ada 7 parsel arasında yer alan 10 metrelik imar yolunun kapatılması hususunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin kurum görüşleri geldikten sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iade edilmesi uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 09.03.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 24 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Barbaros Mahallesi F21c22b4c pafta, 1186 ada, 24 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Barbaros Mahallesi, F21c22b4c pafta, 1186 ada, 24 sayılı parselin mahkeme kararı ile parsel bazında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı iptali ile plansız kalması sebebiyle 12.07.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda ilgilisi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi (PİN:UİP-560,98) 1186 ada 25 parselin Mahmutbey Caddesi tarafındaki imar istikametinin tadilata konu olan 24 parselin imar istikameti ile aynı olacak şekilde hazırlanması amacıyla Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 09.03.2017 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. .

KARAR NO 25 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Mardin ili Nusaybin Belediye Başkanlığının “Kardeş Belediye” talebinin değerlendirilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı 09.03.2017 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu. Teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 10.03.2017