06.02.2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI YILI

06.02.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO 10 Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediye başkanına borçlanma yetkisi verilmesi ile alakalı teklifi Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı 06.02.2017 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu. Teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

 

KARAR NO 11 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün; İstanbul Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğü ile başkanlığımız arasında işsiz vatandaşların işe yerleştirilmesi hususunda ortak çalışma yapması için belediye başkanına temsil ve ilzama yetkisi verilmesi hakkındaki teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı 06.02.2017 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 07.02.2017