02.01.2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 4. TOPLANTI YILI

02.01.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

  

KARAR NO 01 Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2017 Yılı Denetim Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması ile alakalı teklifi, Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 02.01.2017 tarihli olağan toplantısının 1. Birleşiminde görüşmeye açıldı. Meclis üyelerinden; Ümüt YURDAKUL söz aldı, komisyon üyelerinin beş kişiden oluşmasını ve bir üyenin de CHP grubundan alınmasını teklifi etti. Teklifin kabulü oylamaya sunuldu oyçokluğuyla reddedildi. Yine Meclis üyelerinden Fethi BAŞARANOĞLU, Eşref ÇETİN ve Nursel KAYBAŞI’nın teklifiyle Denetim Komisyonunun 3 kişiden oluşmasını teklif ettiler. Teklif oylandı ve oybirliğiyle kabul edildikten sonra Mehmet ŞİRİN, İsmet ARSLAN ve Ali BOZKURT tarafından Denetim Komisyonu üyeliklerine Uğur ÖZÜBEK, Erdal YILMAZ ve Muhammed Ali YILMAZ teklif edildiler. CHP grubu tarafından da Kemal KESER teklif edildi. Teklif edilen dört aday arasında yapılan gizli oylama neticesinde; Erdal YILMAZ, Uğur ÖZÜBEK ve Muhammed Ali YILMAZ 32 oy, Kemal KESER de 4 oy aldı. Adaylar arasından en fazla oyu alan Erdal YILMAZ, Uğur ÖZÜBEK ve Muhammed Ali YILMAZ en fazla oyu alarak Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildiler.

 

KARAR NO 02 Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393/20. Maddesinin 2. Bendi gereğince Belediye Meclisinin tatil yapacağı zamanın belirlenmesi ile ilgili olarak, meclis üyelerinden; Ümüt YURDAKUL, Abdulkadir BİLGİÇ ve Hasan Hüseyin DÖNMEZ’in Ağustos 2017 tarihinin, Belediye Meclisinin tatil yapacağı ay ilan edilmesiyle ilgili yazılı teklif önergeleri; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 4. Toplantı yılı 02.01.2017 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 03.01.2017