02.01.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

SEÇİM DÖNEMİ                :           6

TOPLANTI YILI                 :           5

TOPLANTI TARİHİ            :           02.01.2018

TOPLANTI SAATİ             :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ             :           Olağan                      

BİRLEŞİM                         :           1

 

GÜNDEM     :

 

Açılış ve Yoklama

Teklifler:

 

1-          Yazı İşl. Müd.: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi Gereğince, 2018 yılı Denetim Komisyonu Üyelerinin gizli oyla Belirlenmesi.

2-           Belediye Meclisinin tatil yapacağı zamanın belirlenmesi hk.

3-           İnsan Kay. Ve Eğt. Müd.: Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hk.

4-           İmar ve Şeh. Müd.:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi.

5-           Plan ve Proje Müd.:. 15 Temmuz Mah. F21c22a2c pafta, 3233 ada, 6 parselde plan tadilatı yapılması hk.

6-           Plan ve Proje Müd.: Yıldıztepe Mah. F21c23a4d pafta, 908 ada, 13, 14, 15, 16, 19, 38, 39, 40, 42 parseller ile 909 ada, 24, 25, 26 ve 27 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

7-           Mali Hiz. Müd.: Başak A.Ş’ye kredi kullanabilmesi hususunda garantörlük limiti kefalet yetkisi verilmesi hk.  

 

Oluşturulma Tarihi : 02.01.2018