07.12.2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

 

BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

SEÇİM DÖNEMİ                :           6

TOPLANTI YILI                 :           4

TOPLANTI TARİHİ            :           07.12.2017

TOPLANTI SAATİ             :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ             :           Olağan                      

BİRLEŞİM                         :           2

 

GÜNDEM     :

 

Açılış ve Yoklama

 

04.12.2017 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin okunması.

 

Raporlar:

 

1-      Huk. Kom. Rap.: Norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması.

2-      Huk. Kom. Rap.: Geçici işçi vizelerinin yenilenmesi hk.

3-      Huk. Kom. Rap.: Belediye Başkanına Sosyal Denge Sözleşmesi için yetki verilmesi hk. 

4-      Huk. Kom. Rap.: Başak A.Ş.’ye kredi kullanımı hususunda kefalet yetkisi verilmesi hk.

5-      Huk. Kom. Rap.: İmar problemleri nedeniyle başkanlıkça ruhsat düzenlenemeyen gayrisıhhi işyerleri problemlerinin giderilmesi hk.

6-      Huk. Kom. Rap.: İmar problemleri nedeniyle başkanlıkça ruhsat düzenlenemeyen sıhhi işyerleri problemlerinin giderilmesi hk.

7-      Huk. Ve İmar Kom. Rap.: 15 Temmuz Mahallesi 20 pafta, 2366 ve 2368 parsellerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bedelsiz devrinin yapılması hk.

8-      Huk. Ve İmar Kom. Rap.: 15 Temmuz Mahallesi 2566 ada, 19 parselde bulunan otoparkın satış işlemi için yetki talebinin değerlendirilmesi hk.

9-      Tarife Kom. Rap.: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

10-    Tar. Kom. Rap.: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

11-    Tar. Kom. Rap.: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

12-    Tar. Kom. Rap.: Plan ve Proje Müdürlüğünün 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

13-    İmar Kom. Rap.: Demirkapı Mah. F21c17c4c pafta, 2212 ada 11 parselde plan tadili hk.

14-    İmar Kom. Rap.: Yavuzselim Mah. F21c22b3b pafta, 441 ada, 19 parselde plan tadili hk.

15-    İmar Kom. Rap.: Demirkapı Mah. F21c22b1b pafta, 3070 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

16-    İmar Kom. Rap.: Demirkapı Mah. 6 pafta, 2273-2274 parsel ile 3488 ada ve 1 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

17-    İmar Kom. Rap.: Kentsel Dönüşüm Hizmetleri doğrultusunda mevcut mülk sahiplerine belediyemizce kira yardımı yapılması hk.

 

07.12.2017 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin Okunması. 

Oluşturulma Tarihi : 07.12.2017