04.12.2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                                                   

SEÇİM DÖNEMİ               :           6

TOPLANTI YILI                :           4

TOPLANTI TARİHİ           :           04.12.2017

TOPLANTI SAATİ            :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ            :           Olağan                      

BİRLEŞİM                        :           1

 

GÜNDEM     :

Açılış ve Yoklama


Teklifler

 

1-)          İnsan Kay. Ve E. Müd.: Norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması hk.  

2-)          İnsan Kay. Ve E. Müd.: Geçici işçi vizelerinin yenilenmesi hk.

3-)          İnsan Kay. Ve E. Müd.: Belediye başkanına Sosyal Denge Sözleşmesi için yetki verilmesi hk.

4-)          Mali Hiz. Müd.: Başak A.Ş.’ye kredi kullanımı hususunda kefalet yetkisi verilmesi hk.  

5-)          Park ve Bah. Müd.:  Park ve Bahçeler 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

6-)          Ruh. ve Den. Müd.: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi.

7-)          Çevre Kor. Ve Kont. Müd.: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

8-)          Plan ve Proje Müd.:  Plan ve Proje Müdürlüğünün 2018 yılında uygulayacağı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

9-)          Plan ve Proje Müd.:  Demirkapı Mah. F21c17c4c pafta, 2212 ada, 11 parselde plan tadili hk.

10-)        Plan ve Proje Müd.:  Yavuzselim Mah. F21c22b3b pafta, 441 ada, 19 parselde plan tadili hk.

11-)        Plan ve Proje Müd.:  Demirkapı Mah. F21c22b1b pafta, 3070 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

12-)        Kentsel Tas.  Müd.:  Güneşli Mah. 2960 ada ile 2962 ada plan tadilatı yapılması hk.

13-)        Plan ve Proje Müd.:  15 Temmuz Mah. 20 pafta, 2366 ve 2368 parsellerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bedelsiz devrinin yapılması hk.

14-)        Plan ve Proje Müd.:  15 Temmuz Mahallesi 2566 ada, 19 parselde bulunan otoparkın satış işlemi için yetki talebinin değerlendirilmesi. 

Oluşturulma Tarihi : 04.12.2017