05.09.2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

 

BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                                                   

SEÇİM DÖNEMİ               :           6

TOPLANTI YILI                :           4

TOPLANTI TARİHİ           :           05.09.2017

TOPLANTI SAATİ            :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ            :           Olağan                      

BİRLEŞİM                        :           1

 

GÜNDEM     :

 

Açılış ve Yoklama

 

1-)          Strateji Gel.  Müd.:5393/41. Maddesi gereğince Performans Programının görüşülmesi hk.

2-)          Bas. Yay. Ve H. İ.Müd.: Sosyal Tesisler Hizmet Alımı İhale işlemleri için yetki talebinin değerlendirilmesi hk.

3-)          Yazı İşl. Müd.: Başvuru İletişim Merkezi Personel ve Eğitim Hizmet Alımı İhale işlemleri için yetki talebinin değerlendirilmesi hk.

4-)          Destek Hiz. Müd.: Yemek ihale işlemleri için yetki talebinin değerlendirilmesi hk.

5-)          Destek Hiz. Müd.:  Güvenlik ihale işlemleri için yetki talebinin değerlendirilmesi hk.

6-)          Destek Hiz. Müd.:  Temizlik ihale işlemleri için yetki talebinin değerlendirilmesi hk.

7-)     Destek Hiz. Müd.:  Araç kiralama ve şoför personel çalıştırma işlemleri için ihale yetki talebinin değerlendirilmesi hk.

8-)         İnsan Kay. Ve Eğt. Müd.:  Norm kadro iptal/ihdas işlemleri hk.

9-)     Park ve Bah. Müd.:  Güneşli Mah. Üsküp Caddesi 1332 Sokakta üzerinde bulunan parka “Aliya İZZETBEGOVİÇ” isminin verilmesi hk.

10-)    Park ve Bah. Müd.:  M.Bey Mah. G.M.Kemal Caddesi No: 33 adresinde bulunan parka “Mümin TARTAR” isminin verilmesi hk.

11-)        İmar ve Şeh. Müd.:  Yavuzselim Mah. Yer alan 977 numaralı sokak aksının değiştirilmesi hk.

12-)        İmar ve Şeh. Müd.:  Güneşli Mah. Yer alan 1239 sokak ile 1248 sokakların iptal edilmesi hk.

13-)        Plan ve Proje Müd.:  M.Bey Mah. 2081 ada, 8 parsel ile 3311 ada, 5, 6, 7, 8, 10 parseller, 114, 377 ve 1655 parseller üzerinde bulunan taşınmazın  Büyükşehir Belediye Başkanlığı Raylı Sistem Daire Başkanlığına tahsis edilmesi hk.

14-)      Plan ve Proje Müd.:  Prefabrik Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere çeşitli mahallerde bulunan yerlerin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne süreli tahsis edilmesi hk.

15-)        Plan ve Proje Müd.:  Kirazlı Mah. Sazak Sokak No: 13’de bulunan Mahalle Konağının giriş katının İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi hk.

16-)        Fen İşl. Müd.: Bingöl ili Sancak Belediyesine spor tesisi yapımı için yardım yapılması hk.

17-)        Fen İşl. Müd.: Yol Bakım ve onarım işi hizmet alımı ihale işlemleri için yetki talebi hk.

18-)       Fen İşl. Müd.: Kış çalışmalarında kullanılmak üzere kamyon-kamyonet ve iş makinesi kiralama ihale işlemleri için yetki talebi hk.

19-)        Plan ve Proje Müd.:  F.Çakmak Mah. F21c23a1a pata, 77 ada, 1 parselde plan tadili hk.

20-)        Plan ve Proje Müd.: Hürriyet Mah. F21c22b4d pafta, 2813 ada, 2 ve 3 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

21-)        Plan ve Proje Müd.:  Kirazlı Mah. 2695 ada, 1,2,3,23,39 parseller, 2652 ada, 1 parsel, 2902 ve 2695 ada, 39 parselde plan tadili hk.

22-)        Plan ve Proje Müd.:  15 Temmuz Mah. F21c22a3b pafta, 2566 ada, 92, 95, 97, 99 ve 60 parselde plan tadilatı yapılması hk.

23-)        Plan ve Proje Müd.: Bağlar Mah. 3157 ada, 7 (eski 2248 ve 2252) parsellerde plan tadilatı yapılması hk.  

24-)        Kentsel Tas. Müd.:  İmar Plan Notlarının Yapılaşma Hükümlerinin 1. Maddesinde değişiklik yapılması hk.

25-)        İşletme ve İşt. Müd.: 2017-2018 Eğitim dönemi Kreş hizmetleri ücret tarifesinin belirlenmesi. 

Oluşturulma Tarihi : 05.09.2017