08.06.2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ


SEÇİM DÖNEMİ               :           6

TOPLANTI YILI                :           4

TOPLANTI TARİHİ           :           08.06.2017

TOPLANTI SAATİ            :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ            :           Olağan                      

BİRLEŞİM                       :           2


GÜNDEM     :

Açılış ve Yoklama

 

05.06.2017 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin okunması.

 

Raporlar:

 

1-   Plan Bütçe ve Huk. Kom. Rap.: Belediye Başkanına İller Bankasından kredi kullanabilmesi için yetki verilmesi hk.

2-    Huk. Kom. Rap.: Mahmutbey Mah. 245ds2a pafta, 1771 ada, 39 parselde bulunan taşınmazın satışı hk. 

3-    Huk. Kom. Rap.: Mahmutbey Mah. 245ds2a pafta, 1771 ada, 38 parselde bulunan taşınmazın satışı hk.

4-    İmar Kom. Rap.: Barbaros Mah. F21c22b3d pafta, 1225 ada, 25 parselde plan tadili hk.

5-   İmar Kom. Rap.: Bağlar Mah. F21c22a3c (244ds2a) pafta, 3192 ada, 4 parselde plan tadilatı yapılması hk.

6-   İmar Kom. Rap.: Çınar Mah. F21c23a2c pafta, 127 ada, 17 parselde plan tadilatı hk.

7-   İmar Kom. Rap.: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları Genel Hükümlerinin 1. Maddesi ile Yapılaşma Hükümlerinin 10. Maddesinde değişiklik yapılması hk.


08.06.2017 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin Okunması. 

Oluşturulma Tarihi : 08.06.2017